Jak wyciszyć alarm na kontrolerach Intel® RAID

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000007400

27-01-2020

UwagaJeśli następujące rozwiązanie nie pomoże Ci, zapoznaj się z oprogramowanie kontrolera Intel® RAID Przewodnik użytkownika.

Jakie mam opcje silencing alarmy na kontrolerach Intel® RAID?

Możesz wyciszać alarm na Intel® RAID kontrolerach za pomocą Konsola Web kontrolera Intel® RAID. W ramach operacji karty wyświetlone są dwie opcje:

  • Alarm ciszy: powoduje wyciszenie alarmu, aż zostanie znaleziony nowy stan awarii
  • Wyłącz alarm: trwale wyłącza alarm, dopóki go nie włączysz ponownie

Jak wyłączyć alarm w systemie BIOS?

  1. Ponowny rozruch serwera.
  2. Uzyskaj dostęp do systemu BIOS RAID w przypadku wyświetlenia monitu z kluczem CTRL + R.
  3. Przenieś kursor, aby CTRL podczas otwierania systemu BIOS RAID.
  4. Wybierz opcję Włącz w obszarze Sterowanie alarmem, aby sterować alarmem.
  5. Pojawi się menu rozwijane, które umożliwia wyłączenie alarmu.
  6. Alarm RAID jest teraz wyłączony. Przenieś w dół. Następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  7. Zakończ system BIOS RAID w celu ponownego uruchomienia serwera.

Możesz także wyłączyć alarm w systemie BIOS i sprawdzić alarm w zakresie alarmu: cisza.

Tematy pokrewne
Intel® RAID Controller alarmu nie zatrzymuje sygnałów dźwiękowych po ponownie ustanowieniu grupy RAID z optymalnym stanem
Nie jest wyświetlany monit o wprowadzenie Konsola BIOS kontrolera Intel® RAID w trakcie księgowania dla Intel® Server Board i System serwerowy Intel®ch produktów
Podręcznik instalacji Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3