Często zadawane pytania dotyczące Intel® Modular Server systemu MFSYS25, MFSYS35, MFSYS25V2

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007433

07-12-2017

Co to jest MFSYS25V2?
System Intel® Modular Server to ta sama obudowa, co system Intel® Modular Server MFSYS25, lecz także nowy moduł zarządzania MFCMM2 i Midplane MFMIDPLANE2 (zaktualizowany Midplane). Poznaj często zadawane pytania dotyczące Intel® Management Module MFCMM i MFCMM2.

 

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Czy mogę mieć Moduł obliczeniowy pracy awaryjnej? Systemy operacyjne, które obejmują klastrowanie, takie jak Windows Server 2008 *, mają własne narzędzia do włączania i konfigurowania klastrów pracy awaryjnej.
Czy można zdalnie ponownie uruchomić serwer modularny? Tylko poszczególne moduły obliczeniowe mogą być uruchomione zdalnie, a nie w całej obudowie.
Gdzie są przechowywane struktury RAID i metadane? Struktura i metadane RAID są przechowywane na dysku twardym. Zobacz stronę
Często zadawane pytania dotyczące Intel® Storage Controller AXXSCM3S.
Jaki rodzaj zasilacza awaryjnego (UPS) powinien być używany? Mimo że nie wykonano formalnych testów, zasilacz UPS musi obsługiwać obciążenie 3720W i mieć cztery (4) NEMA 5-15. Zalecane jest zarządzanie ethernetą/SNMP.
Gdzie mam ustawić ustawienia nadmiarowości domen w zasilaniu? Domeny zasilania nie są już potrzebne w systemie.
Czy istnieje płyta dystrybucji na energię? Wszystkie komponenty, w tym podsystem energetyczny, podłącz bezpośrednio do Midplane.
Czy zasilacze mają określone zamówienie? Zasilacze nie muszą być numerowane, a kieszenie są niezależne. Moduł zasilacza można przenieść z jednej kieszeni na inną jako prawidłowy krok rozwiązywania problemów.
Czy istnieje aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla zasilacza? Zasilacz nie ma oprogramowania sprzętowego.
Co to jest wentylator? Wentylator jest pusty, A zamiast zasilacza jest aktywny wentylator.
Czy istnieje pojedynczy punkt awarii? W jaki sposób zmniejsza się błąd? Moduł zarządzania COMPUTE (CMM) to jedyny komponent niezbędny. System jest przeznaczony do pracy bez względu na stan CMM.
Czy po utracie CMM, czy mogę utracić moją konfigurację? Informacje konfiguracyjne są przechowywane na karcie flash na Midplane.
Czy Midplane nie powiedzie się, czy mogę utracić moją konfigurację? Możesz przenieść kartę flash na stronę zastępczą Midplane.
Czy jest możliwe zapisanie i ręczne przywrócenie konfiguracji? W każdej aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostanie automatycznie utworzona kopia zapasowa konfiguracji CMM. Kliknij Restore Settings button
graficzny interfejs użytkownika do zarządzania informacjami lub Zobacz Nie można zalogować się do CMM. Użyj opcjonalnego, zaawansowanego pakietu administracyjnego MFSADVMGMT, aby wyeksportować konfigurację dla magazynu poza siedzibę lub do importu na inną obudowę.
Czy dwie jednostki mogą współużytkować zasoby? Nie można współużytkować zasobów w różnych obudowach. Możesz udostępniać dyski wirtualne w wielu modułach obliczeniowych za pomocą funkcji wspólnej jednostki LUN. Jak aktywować funkcję współużytkowanej jednostki LUN?
Na których portach szeregowych na przełączniku, SCM i CMMm można się zalogować? Porty szeregowe służą wyłącznie do zastosowań inżynieryjnych i produkcyjnych.
Ile jest waga w pełni obciążonych systemów? W pełni obciążony System waży około 187 funtów.
Gdzie można kupić system Intel® Modular Server? Data ostatniego zamówienia wynosiła listopad 01, 2013.
Czy program Microsoft Internet Explorer 8 * współpracuje z graficznym interfejsem użytkownika i CMM? Graficzny interfejs użytkownika i CMM obsługują programy Microsoft Internet Explorer 8 i Mozilla * Firefox 3. Sprawdź w sprawdzona lista sprzętu i systemu operacyjnego (THOL) dla możliwych wyjątków.