Obsługa Intel® Fabric Products

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000007466

17-08-2020

Jak się z Tobą kontaktować, aby uzyskać pomoc?

Możesz poprosić o pomoc techniczną i gwarancyjną (przed sprzedażą* *) na produkty Intel® Omni-Path Fabric za pośrednictwem poczty E-mail, naszego portalu sieci Web lub telefonicznie, aby uzyskać pomoc techniczną.

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępności zapasu i informacji o cenach, zobacz najbliższy sprzedawca. Aby uzyskać więcej informacji

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wybierz numer: (800) 404-2284.

W innych krajach Dodaj kod dostępu do & T w następujący sposób: AT & T Access Code + (po usłyszeniu sygnału wybierania) (800) 404-2284.

Listę kodów dostępu AT & T można znaleźć w przewodniku at &Amp; T International dialing.

Jak otworzyć wniosek o pomoc techniczną firmy Intel dla własnego produktu Intel® Fabric?

Najlepsze metody otwierania zgłoszeń obsługi klienta Intel:

 1. Umożliwia otwarcie jednej sprawy dla każdego problemu.
 2. Tytuł/temat musi przechwycić zwięzły opis, jaki problem jest wyświetlany:
  • Opisz główną kwestię.
  • Jeśli ważność wynosi 1/krytyczny, Dodaj opcję [pilne] do tytułu.
 3. Opis musi dostarczyć wystarczającej ilości szczegółów, aby rozpocząć analizę:
  • Podaj szczegółowy opis i objawy
   • W jaki sposób system jest misbehaving, komunikaty o błędach i tak dalej
   • Jakie czynności wykonano/wykonano na początku do tego zachowania
   • W jaki sposób system zachowuje się przed wystąpieniem tego problemu
   • Częstotliwość występowania (zawsze?, raz?, niektóre zadania? itd.)
   • Jeśli pomoc techniczna jest w partnerstwie z procesorami Dell *, HPE *, Lenovo *, DDN * i tak dalej, czy sprawa jest otwierana na podstawie producenta OEM? Jeśli tak, podaj sprawę nr.
 4. Podaj dzienniki i/lub przechwycenia (instrukcje) z podejrzanego sprzętu (HW), łączy itp.
 5. Wskaż pilność:
  • Opisz swoją ocenę ważności/krytyczności.
  • Uwzględnij wpływy biznesowe/projektowe.
  • Podaj bieżący stan systemu/zagadnienia (z powrotem w produkcji, częściowo nadającego się do użytku lub problem już nie istnieje).