Nie można uzyskać dostępu do pamięci ROM opcji RAID w trakcie procesu POST dla serwerowych płyt głównych Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007479

23-12-2016

Opcja Hotkey, która wprowadza opcję ROM, jest domyślnie wyłączona.

Aby wyświetlić tę opcję, w systemie BIOS muszą być wyłączone ciche lub ciche opcje rozruchu Intel® . Spowoduje to wyłączenie ekranu powitalnego firmy Intel podczas wyświetlania opcji Hotkey dla opcji ROM.

Może to dotyczyć kontrolerów RAID oraz innych kart sieciowych, takich jak karty kontrolera RAID.

Opcja pamięć ROM klasy Matrix Storage Manager zostanie wyświetlona tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • RAID jest włączona w systemie BIOS
  • Co najmniej dwa dyski są połączone z systemem
  • Uruchamianie ciche jest wyłączone w systemie BIOS