Intel® RAID wysoką dostępność bezpośrednio dla produktów serwerowych Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007486

15-07-2017

Intel® RAID rozwiązanie o wysokiej dostępności zapewnia odporność na uszkodzenia w kluczowej części systemu pamięci masowej dużej dostępności. To rozwiązanie łączy nadmiarowe kontrolery Intel® RAID, węzły komputerowe, połączenia przewodowe, rozszerzenia SAS i dwuportowe dyski SAS, aby zapewnić nadmiarowość pracy awaryjnej w wielu ścieżkach do danych.

Nadmiarowe komponenty i technologie programowe zapewniają system dużej dostępności z trwającą usługą, która nie podlega przerwom w świadczeniu usług w nadmiarowych konfiguracjach systemu.

W poniższych dokumentach podano informacje na temat instalacji i konfiguracji, sprawdzone wskazówki oraz listę dysków twardych, które obsługują wymaganą opcję zastrzeżenia trwałego SCSI-3:

Intel® RAID kontrolery pamięci masowej o wysokiej dostępności wymagają oprogramowania sprzętowego, sterowników i oprogramowania, które obsługują pamięć masową dużej dostępności. Zapoznaj się z krokami instalacji w plikach Readme pakietu sterownika: