Krytyczny błąd przerwania/połączenia PCIe*, błąd magistrali niekonstanowiący błędów dla płyt i zestawów

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007530

12-01-2021

Jeśli korzystasz z dowolnej karty RAID, możesz zobaczyć błąd w Dzienniku zdarzeń systemowych (SYSTEM Event Log, ZDJĘCIA), do których może dołączyć

Błąd oprogramowania sprzętowego systemu (błąd POST). Kod POST: A5A4

Aby rozwiązać ten problem, wyczyść PRZYCISK , a następnie wykonuj wyczyść CMOS.

Jasna procedura CMOS:

  1. Wyzszyj serwer; nie należy odłączać prądu ac.
  2. Otwórz serwer i przesuń zworkę z domyślnej pozycji operacyjnej (piny 1-2) na pozycję "clear" (piny 2-3).
  3. Odczekaj 5 sekund.
  4. Przesuń zworkę z powrotem na pozycję domyślną (piny 1-2).
  5. Zamknij system serwerowy i wysil serwer.
  6. CMOS jest teraz wyczyszowany i można go zresetować, przechodząc do konfiguracji systemu BIOS.