Oprogramowanie Intel® Active System Console 4,2 raportu Nieprawidłowa nazwa użytkownika i hasło

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007535

01-09-2017

Co widzę?
Oprogramowanie Intel® Active System Console korzysta tylko z nazwy użytkownika admin. Hasło to zostało wprowadzone w czasie instalacji. Oprogramowanie Intel® Active System Console nazwa użytkownika jest oddzielna od nazwy użytkownika administracyjnego systemu Windows.

Intel® Active System Console


Dlaczego to widzę?
Użycie nazwy użytkownika i hasła administratora systemu Windows * dla Oprogramowanie Intel® Active System Console powoduje konflikt zabezpieczeń.

Jak rozwiązać ten problem
W przypadku pojawienia się powyższego komunikatu o błędzie Oprogramowanie Intel® Active System Console należy odinstalować i zainstalować ponownie, aby zresetować hasło administratora .