Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) zaawansowane ustawienia dla zespołów

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007536

26-03-2021

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Próbuj pakiety i ustawienia

Zespoły AFT i ALB korzystają z pakietów czujników. Czujniki to pakiety (typu 886D, multicast lub broadcast) przekazywane przez sieć pomiędzy członkami zespołu. Umożliwiają Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) w celu testowania statusu członka. Dodają niewielki ruch do sieci. Zalecamy ich wyłączenie w sieciach o niedalekiej przepustowości.

 • Zespoły AFT: włączone czujniki, czujniki rozsiewowe używane domyślnie
 • Zespoły ALB/RLB: włączone czujniki, czujniki rozsiewczych używane domyślnie
 • Zespoły SFT: wyłączone czujniki
 • SLA, 802.3AD zespoły: Brak próbek, probe ustawienia nie są obecne na stronie Zaawansowane ustawienia zespołu
 
Uwaga
 • Inne tryby nie wymagają pakietów czujników, ponieważ przełącznik należy do konfiguracji zespołu. Jednakże między przełącznikiem a zespołem mogą być przepuszczane pakiety w celach administracyjnych.
 • Począwszy od oprogramowania® sieciowego firmy Intel w wersji 12.3, czujniki są wyłączone dla zespołów z mniej niż 3 portami.
 • Począwszy od oprogramowania karty sieciowej Firmy Intel w wersji 12.1 zaawansowane usługi sieciowe nie są już uwzględnione lub obsługiwane w systemach z netware*. Dlatego też nie jest już możliwe korzystanie z zespołu kart sieciowych w systemach z netwarem, gdy korzystasz z najnowszych® Intel.Therefore, adapter teaming is longer available for systems running NetWare when using the latest Intel® drivers.
 • W netware czujniki są wyłączane domyślnie, gdy korzystają wyłącznie z Ethernet_802.2 i/lub Ethernet_802.3. Ethernet_802.2 i Ethernet_802.3 mogą nie zezwalać na poprawne wysyłanie czujników i mogą niepotrzebnie spowodować przewód co najmniej jednej karty sieciowej. Jeśli zamierzasz skorzystać z funkcji czujników, Intel ANS, firma Intel zaleca ładowanie typów klatek Ethernet_II lub Ethernet_Snap. (Nie trzeba wiązać żadnych protokołów z tymi rodzajami klatek).)

Ustawienia czujników:

 • Probe (ProbeEnable): umożliwia włączanie i wyłączanie pakietów czujników.
 • Typ pakietu: transmisja lub multicast
 • CheckTime: ustawia czas oczekiwania na czujnik.
 • Maksymalna liczba testów Probe Adapter: ile razy głowica została ponownie przesłana bez odpowiedzi, zanim wyłączysz kartę sieciową nie reagującą.
 • ProbeSendTime: (tylko niektóre system operacyjny) Czas między wysłaniem probe. Na podstawie tick_frequency. Na przykład jeśli tick_frequency 50 mill ultradźwiękowe, a test ma 1 sekundę, probeSendTime ma 20.
 
UwagaZmiana dowolnego z tych ustawień zaawansowanych zmienia również czas pracy w trybie failover.
 

Mechanizm czujnika do określania prawidłowych członków zespołu i głównej karty sieciowej.
Przy każdej próbce, każda karta w zespole wysyła pakiet probe do   wszystkich innych kart w zespole. Adres docelowy czujnika to adres multicast. Pliki do pobrania do podstawowych kart członkowskich podczas inicjowania, więc tylko jeden pakiet wysyła. Pakiety te są przekazywane przez magistralę PCI do wyższych warstw, ale będą odbierane tylko przez karty sieciowe zarejestrowane pod tym adresem. Ponadto pakiety probe nie przechodzą przez nierejestrowane routery lub żaden router, który blokował typ pakietu. Ten transfer jest powszechnie stosowany w przypadku pakietów rozsiewczych.

Jeśli włączysz probe, wysyła:

 • Po wyekserowania ProbeSendTime, wszystkie karty sieciowe w zespole wysyłają okresowo pakiety czujników jednocześnie. Czujniki te są transmitowane lub multicast. Wysyłają je do innych kart sieciowych w zespole.
 • Jeśli karta sieciowa nie wysyła ani nie zgłasza otrzymywania prawidłowych czujników po ustawionym okresie czasu, system uważa ją za wyłączona. Jeśli podstawowa karta sieciowa nie powiedzie się, dodatkową kartą jest przewód w awarii.
 • Jeśli pakiety probe nie dotrą do celu przed ProbeCheckTimeout, możesz skorzystać z przetłaczania przed wyłączeniem docelowej karty sieciowej (ProbeMax AdapterCount).

Dopóki nie znajdują się w roli głównej lub dodatkowej, możesz oznaczyć wyłączone karty sieciowe bez zmiany ich ról. Jeśli jednak system wyłączy podstawową lub dodatkową kartę sieciową, wymagane jest przewód w chmurze. Sprawdzenie lepszej karty sieciowej jest wykonane raz w trakcie każdego cyklu pracy awaryjnej. Mogą obowiązywać ustawienia lub warunki, które sprawiają, że karta sieciowa inna niż bieżąca podstawowa jest najlepszą kartą sieciową do roli głównej. (Włączone karty sieciowe są oczywiście preferowane niż wyłączona karta).)

 
UwagaJeśli sterownik podstawowy resetuje się, wysłanie przez czujnik nie powiedzie się, co powoduje natychmiastowe przewrót w awarii.
Inne metody wykrywania pracy awaryjnej

Czujniki mogą się wyłączyć z wielu powodów:

 • Aby uniknąć powtarzających się operacji failover spowodowanych za dużo opóźnień sieciowych,
 • Aby zminimalizować ruch sieciowy lub
 • Ze względu na router lub inne urządzenia, które blokują transmisje lub ten typ pakietu.

Istnieją dwie inne metody monitorowania stanu członka zespołu, dzięki wyłączonym próbom:

 • Link-Based: monitorowanie aktualnego łącza do portu partnerskiego na kartę sieciową.
 • Na podstawie aktywności: monitorowanie aktywności przewodu w celu określenia, który ruch jest najbardziej ruchowy.
Nieudany i rola preferowanej głównej

Po zakończeniu pracy w trybie failover, główna karta sieciowa przywraca status aktywny. Fail także zwraca podstawową rolę preferowanej głównej karty sieciowej. Nieudany błąd występuje tylko podczas ręcznego ustawienia preferowanej głównej karty sieciowej. Jeśli ustawisz podstawową z oprogramowaniem, fail nie nastąpi.

Inne zaawansowane ustawienia dla teamingu
 • Równoważenie częstotliwości odświeżania/równoważenia obciążenia: różnice między kontrolami oprogramowania aktualnego salda obciążenia i określaniem rebalance.
 • Liczba pakietów RX/NumTXPack poziomie: dostosowanie do korzystania z pamięci jest podobne, jak ustawienie descriptorów i buforów. Rosnące wartości mogą zwiększyć przepustowość, ale przy tym wykorzystują zasoby systemowe. Dostosuj poszczególne zasoby karty sieciowej. W celu rekomendacji zapoznaj się z plikami pomocy.
 • Lokalnie podany adres (LAA): zalecamy nadanie adresowi MAC zespołu sterowników warstwy średniej, takich jak WLBS/NLB. W przypadku dynamicznych zespołów 802.3ad dostępne są ustawienia dla aktywnego agregatora.
 • LinkAg Join Method: mówi agregatorom, jak rozdzielić zespoły, a który zespół aktywny. Wybierz maksymalną przepustowość (najszybsze karty sieciowe) lub maksymalne karty sieciowe (największy zespół).

Więcej informacji na temat zaawansowanych ustawień systemu operacyjnego Microsoft* można znaleźć w pliku Intel® PROSet pomocy. W przypadku innych systemów operacyjnych więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej zespołu , podręcznikach użytkownika i plikach pomocy.