Jak wyczyścić CMOS na Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007545

01-09-2017

Proces czyszczenia pamięci CMOS na Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E oraz w Intel® Server Platform SR1475NH1-E różni się od innych serwerowych płyt głównych Intel®.

Aby wyczyścić dane CMOS na tych produktach, wykonaj następujące kroki:

  • Wyłącz serwer i Odłącz przewód zasilający prądu zmiennego od gniazda głównego.
  • Otwórz obudowę i przesuń czysty element CMOS z normalnej pozycji obsługi w punktach stykowych 1 i 2 do pozycji czystego CMOS, obejmującej styki 2 i 3, jak wskazano na następującym schemacie:

 

CMOS clear jumper

  • Połącz ponownie przewód zasilający prądu zmiennego z gniazdem i pozostaw system przez kilka sekund. Zasilanie awaryjne dostarczone z systemem na tym etapie spowoduje wyczyszczenie pamięci CMOS.
  • Wyjmij przewód zasilający prądu zmiennego z gniazdka.
  • Przesuń czysty Zworka do pierwotnego położenia na stykach 1 i 2 (zobacz wyżej).
  • Zamknij obudowę serwerową, podłącz zasilanie i uruchom komputer.

Ważne informacje o zabezpieczeniach: Zawsze należy odłączać od głównej energii podczas pracy na otwartym systemie.