Zgodność systemów operacyjnych dla Intel® Server Board S2600CO

Dokumentacja

Kompatybilność

000007556

04-02-2020

W poniższej tabeli wymieniono testowane systemy operacyjne dla rodziny Intel® Server Board S2600CO. Systemy operacyjne, które nie są wymienione, nie są obsługiwane.

System operacyjnyUwagaTyp badań
Systemy Microsoft Windows Server 2008 *, 32-bitowe i 64-bit, w tym SP2 i R2 SP11,2,4

Punkt

Microsoft Windows Server 2012 * z funkcją Hyper-v x644
Red Hat Linux * Enterprise Server 6,3 
SUSE Linux * Enterprise Server 11, 32-bitowy i 64-bitowy, SP1 
Microsoft Windows Server 2003 *, 32-bit i 64-bit z dodatkiem Service Pack 24

Punktu

Microsoft Windows 7 *, 32-bitowa i 64-bitowa 
Red Hat Linux Enterprise Server 5,8, 32-bit i 64-bit 
SUSE Linux Enterprise Server 10 z dodatkiem SP3, 32-bitowy i 64-bitowy 
Solaris 10 * U9 
VMware ESX/ESXi * 4,0 Update 1 (tylko z kontrolerem SATA obsługującym AHCI w trybie AHCI. Płyta główna RAID (ESRT2 i RSTe) musi być wyłączona)3
VMware ESXi 5,0 (tylko z kontrolerem SATA obsługującym AHCI w trybie AHCI. Płyta główna RAID (ESRT2 i RSTe) musi być wyłączona)3
Uwaga
 1. Testy i certyfikacja systemu Windows Server 2008 R2 rozszerzają obsługę następujących wersji:
  Windows Server 2008 R2 dla komputerów Embedded Standard
  Windows Server 2008 R2 dla rozwiązań zintegrowanych systemów korporacyjnych
  Windows Server 2008 R2 Foundation
  Windows Server 2008 R2 Standard
  Windows Server 2008 R2 Enterprise
  Windows Server 2008 R2 Datacenter
  Serwer Windows Web 2008 * R2
  Windows HPC Server 2008 * R2
  Windows Essential Business Server 2008 *

 2. System Windows Small Business Server 2011 * został zbudowany w systemie Windows Server 2008 R2. System Windows Small Business Server 2011 wykorzystuje sterowniki, które są obsługiwane przez system operacyjny Windows Server 2008 R2.

 3. Instalacja VMware ESXi 5. x, ESXi 4. x, ESX 4. x to ESRT2 RAID lub RSTe RAID nie jest obsługiwana. Wbudowane woluminy RAID (ESRT2 i RSTe) muszą być wyłączone.

 4. Strona informacji o laboratoriach ds. jakości sprzętu (WHQL) systemu Microsoft Windows *

 

 Typ badańZaangażowanie w wsparcie
PunktKompatybilność i obciążenie – nacisk na system za pomocą specjalnego oprogramowania testowego służy do maksymalizacji obciążenia procesora, pamięci i magistrali wejścia/wyjścia platformy. Obszary testowe weryfikują podstawowe funkcje, instalację systemu operacyjnego i rozruch.Intel obsługuje klientów, którzy mają problemy z systemami operacyjnymi, które obejmują instalację i/lub funkcjonalność płyty serwerowej. Pomoc techniczna jest udzielana niezależnie od tego, czy karty i urządzenia peryferyjne zostały przetestowane w ramach określonego systemu operacyjnego.
PunktuTesty podstawowe – instalacja systemu operacyjnego, rozruch i kontrola funkcjonalna.Firma Intel oferuje i testuje sterowniki systemu operacyjnego dla każdej zintegrowanej kontrolery serwerowej, pod kątem, pod zaoferowaniem, że w żądaniu jest dostępny sterownik kontrolera. Firma Intel nie wymaga od producentów opracowania sterowników dla systemów operacyjnych, które jeszcze nie obsługują. Funkcjonalność niektórych zintegrowanych kontrolerów serwerowych może być ograniczona.

Intel nie udziela żadnej pomocy w odniesieniu do problemów związanych z używaniem kart lub urządzeń peryferyjnych, gdy system operacyjny ma tylko podstawowe testy instalacji.