Jak wykonać rozszerzenia pojemności online za pomocą Intel® RAID BIOS Console dla kontrolerów Intel® Integrated RAID Modules i Intel® RAID 6 Gb/s

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007571

02-06-2021

Za pomocą narzędzia Intel® RAID BIOS Console można zwiększyć pojemność istniejącego dysku wirtualnego, dodając do niego dyski fizyczne. Ta funkcja nosi nazwę Online Capacity Expansion (OCE), która nie jest dostępna w rozwiązaniach RAID na pokładzie:

 • Intel® Rapid Storage Technology enterprise
 • Intel® Embedded Server RAID Technology 2
Ostrożność
Przed zmianą pojemności dysku wirtualnego należy zawsze wykonać kopię zapasową danych na istniejącym dysku wirtualnym.
Uwaga

Online Capacity Expansion (OCE) nie jest obsługiwany, gdy:

 • Brak migracji ani systemu operacyjnego na macierzy RAID span span to disk group (RAID 10, RAID 50 lub RAID 60).
 • Brak migracji do konfiguracji mniejszych pojemności.
 • Brak OCE, gdy w wirtualnym tablicy lub grupie dysków znajduje się więcej niż jeden dysk wirtualny.

Aby zwiększyć pojemność dysku wirtualnego za pomocą Intel RAID BIOS Console, wykonaj następujące kroki:

 1. Zasil system.
 2. Naciśnij klawisz Ctrl+G, aby rozpocząć Intel RAID BIOS Console.
 3. W widoku logicznym kliknij dysk wirtualny, który chcesz rozwinąć.


  Screenshot of RAID BIOS Controller indicating highlighting a Virtual Disk
   

 4. Wybierz Adv Nieciecza i kliknij Przejdź.

  Screenshot of RAID BIOS Console with "Adv Opers" highlighted
   

 5. Wybierz Zmień poziom RAID i dodaj dysk pozostaw jednak ten sam poziom RAID. Wybierz dodatkowe fizyczne dyski, które chcesz dodać do wirtualnego dysku, a następnie kliknij Przejdź. (Użyj przycisku CTRL na klawiaturze, aby wybrać wiele dysków.)

  Screenshot of RAID BIOS Console with "Change RAID level and Add Drive" highlighted
   

 6. Kliknij Tak aby kontynuować. Na wirtualnym dysku rozpoczyna się operacja rekonstrukcji. Możesz monitorować postępy rekonstrukcji, klikając Informacje o postępie VD u dołu ekranu.

  Screenshot of RAID BIOS Console indicating location of "VD Progress Info" button
   

  Screenshot of RAID BIOS Console

 7. Ustawiono wskaźnik rekonstrukcji kontrolera na 20 lub mniej, aby utrzymać zasoby kontrolera na tyle, że można go w zwykły sposób używać w czasie rekonstrukcji.
  Reconstruction rate

Rozszerzenie pojemności online jest następnie ukończone w tle.

Możesz ponownie uruchomić system i kontynuować normalne działanie bez przerywania rekonstrukcji.

Uwaga
 • W celu wykorzystania zwiększonej pojemności dysku przez system operacyjny konieczne może być utworzenie nowej partycji głównej lub rozszerzenie istniejącej partycji logicznego.
 • Rozszerzenia RAID można wykonywać tylko w przypadku korzystania z tego samego typu dysku dla dodatkowych dysków. Różne typy dysków nie są dozwolone w przypadku rozszerzenia pojemności w Internecie. Jeśli Posiadany macierz RAID składa się z dysków SAS, dodatkowe dyski muszą być również dyskami SAS. To samo dotyczy dysku SATA i dysków SSD.
 • W celu uzyskać więcej informacji zapoznaj się z treścią Jak wykonać rozszerzenia pojemności online (OCE) za pomocą narzędzia Intel® RAID Web Console 2 dla kontrolerów Intel® RAID sprzętowych.