Ważne informacje o aktualizacji oprogramowania dla Podstawowy system pamięci masowej Intel® SS4000-E lub SS4000-ENA

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007577

11-07-2022

UwagaInformacje podane na tej stronie dotyczą Podstawowy system pamięci masowej Intel® SS4000-E lub SS4000-ENA. Sprawdź odpowiednie produkty na dole tej strony.
Jeśli posiadasz serwery Intel® obecnej generacji, odwiedź www.intel.com/support i wprowadź nazwę produktu w pole wyszukiwania, aby znaleźć najnowsze treści związane z Twoim produktem.

Podstawowy system pamięci masowej Intel® SS4000-E lub SS4000-ENA z wersją oprogramowania mniejszą niż wersja 1.3 (ETHERNETFv13b524) należy zaktualizować, aby zapobiec problemowi z oprogramowaniem, w którym klienci nie mogą już uzyskać dostępu do swoich danych.

Dotyczy to wersji oprogramowania sprzętowego produkcji, 1.0 (fs-firmware-1.0-20060207), 1.1 (KBFv11b214) i 1.2 (FIRMWAREFv12b522).

Problem został uznany za uszkodzenie plików w głównym systemie plików podczas wyłączania systemu. Dane nie zostały utracone, nie można uzyskać do niego dostępu.

W oprogramowaniu sprzętowym wprowadzono bardziej solidną procedurę wyłączenia. Ta nowa wersja oprogramowania sprzętowego została przetestowana, która symulowała trzyletnie operacje wyłączenia bez awarii. Systemy należy uaktualnić do tej nowej wersji oprogramowania sprzętowego.

Nowsze wersje oprogramowania sprzętowego systemu pamięci masowej można pobrać z Centrum pobierania firmy Intel® poprzez wyszukiwanie Podstawowy system pamięci masowej Intel SS4000-E w polu wyszukiwania.

Firma Intel dokonuje utraty skryptu odzyskiwania dostępu do systemu i instrukcji obsługi skryptu odzyskiwania , aby obsługiwać klientów i użytkowników końcowych w przypadku utraty dostępu do systemu z powodu problemów ze sprzętem dyskowym lub oprogramowania sprzętowego, które nie zostało zaktualizowane na TA-847.

To oprogramowanie do odzyskiwania jest bezpłatne "AS IS" bez żadnej gwarancji, w tym jakiejkolwiek gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub gwarancji w inny sposób wynikającej z jakiejkolwiek oferty, specyfikacji lub próbek, wyłącznie dla wygody klientów firmy Intel. Klienci korzystają z tego skryptu na własne ryzyko. Firma Intel nie będzie obsługiwać obsługi skryptów. Firma Intel nie gwarantuje, że wykonanie skryptu spowoduje odzyskanie danych.