Opcja Advanced Host Controller Interface (AHCI) w systemie BIOS dla płyt głównych i zestawów

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007587

01-09-2017

Narzędzie instalacyjne systemu BIOS zapewnia opcję, która umożliwia włączenie AHCI, którą można znaleźć w sekcji Zaawansowane | Stronie Konfiguracja kontrolera ATA.

Włączenie AHCI zapewnia dostęp do wszystkich 6 portów SATA na płycie serwerowej. Jeśli nie jest włączona, użytkownik będzie miał dostęp do 4 portów na płycie serwerowej.

Jeśli w systemie Microsoft Windows * jest włączony AHCI, sterownik AHCI jest wymagany do ładowania w czasie instalacji, aby zapewnić właściwą eksploatację. W systemach operacyjnych obsługiwanych przez system Linux * sterownik nie jest wymagany.

Szczegółowe informacje na temat specyfikacji AHCI można znaleźć na stronie internetowej AHCI.