Wymagania sprzętowe i programowe dla serwerowych płyt® Intel® Intel® Xeon® 5300

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007623

07-07-2021

Obsługa procesorów Intel® Xeon® z serii 5300 wymaga określonych wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania, aby można użyć ich w następujących serwerowych®/platformach Intel.

 

UwagaAktualizacja pakietu oprogramowania sprzętowego (BIOS/BMC/FRUSDR) z poprzedniej wersji innej niż podana poniżej, jest procesem dwuetapowym. W zależności od używanego narzędzia należy najpierw wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego DOS lub pakiet aktualizacji Intel® Deployment Assistant lub jeden pakiet aktualizacji flash. Następnie należy natychmiast wykonać aktualizację autonomiczny pakiet FRUSDR.

 

Intel® Server Board/platformaZespół drukowanej płyty (PBA) #Główny materiał (MM) #Wymagane minimalne oprogramowanie (BIOS/oprogramowanie sprzętowe)Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego DOSIntel® Deployment Assistant lub jeden pakiet aktualizacji flashSamodzielny pakiet FRUSDR
S5000PSL – SATA SKUD44771-803 lub nowszy886032BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000PSL – SAS SKUD44749-803 lub nowszy886036BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000PSL – ROMB SKUD44771-803 lub nowszy886037BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000XSLD16310-803 lub nowszy886319BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000XVN – SATA SKUD37261-801 lub nowszy886040BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000XVN – SAS SKUD25028-801 lub nowszy886042BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
SC5400RAPłyty produkcyjne877842BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000VSA – SATA SKUD29137-712 lub nowszy885885BIOS66; BMC55; FRUSDR35a   
S5000VSA – SAS SKUD57587-712 lub nowszy886310BIOS66; BMC55; FRUSDR35a   
S5000VSA – SKU 4DIMMD52032-712 lub nowszy885886BIOS66; BMC55; FRUSDR35a   
S5000VSA — SKU SCSID29137-712 lub nowszy885888BIOS66; BMC55; FRUSDR35a   
S5000PAL*D13607-801 lub nowszy885478BIOS66; BMC55; FRUSDR38a   
S5000XALD46952-801 lub nowszy885479BIOS66; BMC55; FRUSDR38a   
S5000VCLD41874-502 lub nowsze
-502 to pierwsza wersja S5000VCL,
883249BIOS101; BMC64; FRUSDR18  Brak autonomicznego pakietu FRUSDR

 

Informacje na temat aktualizacji BIOS i oprogramowania sprzętowego można znaleźć na stronie TA-845.