TA-901: dyski twarde mogą nie być inicjowane z dwoma dyskami dla Podstawowy system pamięci masowej Intel® 4200-E

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000007654

12-07-2017

Opis problemu:
W przypadku instalacji tylko dwóch dysków twardych z Podstawowy system pamięci masowej Intel® 4200-E:

 1. Dyski mogą być identyfikowane w trybie "parzystości" zamiast "Mirror".
 2. W interfejsie użytkownika programu Storage Manager w sieci Web zostanie wyszukany komunikat "dane na urządzeniu magazynującym są obecnie niedostępne".
 3. Dioda LED przycisku zasilania wyświeci się i pozostanie żółta.
 4. Dyski nie zostaną zainicjowane.

Przyczynę:
W trakcie testu fabrycznego niektóre systemy mogły zostać ustawione jako Konfiguracja z czterema dyskami. To sprawia, że system niepoprawnie wykrywa błąd RAID z dwoma zainstalowanymi dyskami.

Akcja naprawcza/rozwiązanie:
Możesz wybrać instalację czterech dysków w systemie pamięci masowej lub kontynuować obejście.

Aby obejść ten problem z zainstalowanymi dwoma dyskami:

 1. Zainstaluj dwa dyski w celu uwzględnienia nawiasów utrzymania o numerach 1 i 2, jak opisano w przewodniku użytkownika.
 2. Podłącz przewód zasilający do systemu pamięci masowej.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odzyskiwania znajdujący się z tyłu systemu, a następnie włącz go w systemie pamięci masowej (naciśnij i zwolnij przycisk zasilania na panelu przednim).

  Image indicating the location of the Recovery Button

 4. Po krótkim opóźnieniu dioda LED wskaźnika zasilania z przodu i dioda LED dysku wygaśnie trzy lub cztery razy w Unison.
 5. Po zatrzymaniu diod LED, zwolnij przycisk Reset i pozwól na ponowne uruchomienie systemu. Ten proces może trwać dłużej niż zwykle w porównaniu z wynikami procesu resetowania oprogramowania systemowego.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby załadować oprogramowanie klienckie dla systemu pamięci masowej i skonfigurować system pamięci masowej.

Ten problem zostanie rozwiązany w przyszłym wydaniu oprogramowania.

Dodatkowe informacje można znaleźć w poniższym poradniku technicznym.

Poradnik techniczny w tej ramach – 901icon
Nazwa pliku: TA-901-1. PDF
Rozmiar: 29 232 KB
Data: 2008 marca

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*