Przetestowana lista systemów operacyjnych dla rodziny Intel® Server Board S5520UR i Intel® Server Board S5520URT

Dokumentacja

Kompatybilność

000007663

14-04-2022

W tabeli wymieniono przetestowane systemy operacyjne dla rodziny Intel® Server Board S5520UR oraz Intel® Server Board S5520URT. Systemy operacyjne nie wymienione na liście nie są obsługiwane.

Typ testówOS
Zgodność i stres

Windows Server 2012* z technologią Hyper-v x64
Windows Server 2008*, dodatek Service Pack 2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
Windows Server 2008 R2*, wersja 64-bitowa, dodatek Service Pack 1
Windows Server 2003*, wersja 2, 32-bitowa i 64-bitowa
SuSE Linux Enterprise Server 11* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa, z SP1)
Red Hat Enterprise Linux 6.1* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)

Podstawowe testy — instalacja systemu operacyjnego, rozruch i walidacja funkcjonalna

Red Hat Enterprise Linux 4*, aktualizacja 8, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
Red Hat Enterprise Linux 5.6* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
SCO UnixWare 7.14*
SuSE Linux Enterprise Server 10* — dodatek Service Pack 4(32-bitowy i 64-bitowy)
Sun Solaris 10* U7
VMWare ESX/ESXi* 3.5* U4/4.0 U1/4.1 U1/5.0 (nie na ESRT2)
Windows Small Business Server (SBS) 2011* (standardowe, podstawowe elementy i dodatek premium)
Windows 7* (użyj wbudowanego sterownika wideo)

Podstawowa instalacja — instalacja i testowanie rozruchu tylko dla wszystkich komponentów płyty głównej

CentOS w wer. 5.5*
Firmowa wersja 5.0.3*
Fedora 13*
FreeBSD w wersji 8.1*
Ubuntu LTS 9.10*


 
UwagaStrona informacji microsoft WHQL znajduje się tutaj.
Raport z testu certyfikacyjnego Linux* i UNIX* można uzyskać tutaj.
Aktualizacja sterownika wewnętrznego kontrolera sieci może być wymagana po zakończeniu instalacji systemu operacyjnego.