Sprawdź, czy Intel oferuje wersję protokołu PXE

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000007666

05-02-2020

Sterowniki UEFI zgodne z protokołem IPv6
Intel® Ethernet sterowniki UEFI są zgodne z rozwiązaniami IPv6 i rozruchem zdalnym za pomocą interfejsu UEFI, takiego jak iSCSI i PXE. Użyj najnowszego sterownika UEFI, aby zapewnić zgodność z protokołem IPv6.

Intel® Boot Agent dla starszego systemu BIOS
Systemy z starszym systemem BIOS mogą nadal korzystać z Intel® Boot Agent. Agent rozruchowy Intel jest zgodny z standardem PXE w wersji 2,1, który jest definiowany w ramach zestawu protokołów IPv4. Intel nie ma planu, aby zaktualizować Intel® Boot Agenty protokołu IPv6.

Czy mogę korzystać z Intel® Boot Agent w mojej sieci IPv6?
Tak. Chociaż Intel® Boot Agent wykorzystuje protokół IPv4, Protokoły IPv4 i IPv6 można wykorzystywać w tej samej sieci.
 

UwagaFunkcje agenta rozruchowego Intel są dostępne w ramach narzędzia Intel® Ethernet Boot Connection Utility, bootutil.