Często zadawane pytania dotyczące funkcji udostępnionej jednostki LUN

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007697

27-12-2016

W jakich okolicznościach udostępniona jednostka LUN ma stanowić zalety?
Funkcja udostępnionej jednostki LUN (kod produktu: MFSLUNKEY) pozwala na więcej niż jeden serwer na odczytywanie i zapisywanie na dysku wirtualnym (również określanym mianem jednostek LUN) w tym samym czasie. Możliwość odczytu/zapisu udostępnionego dysku jest wymagana dla aplikacji takich jak klastrowanie lub migracja maszyn wirtualnych. Jest również warunkiem wstępnym instalacji Intel® Modular Server Virtualization Manager MFSVRT

Udostępniona jednostka LUN może być używana tylko z systemem operacyjnym z obsługą klastrów, takim jak klastry Microsoft Windows 2008 * i VMWare * VMFS, itp. Udostępnienie jednostki LUN między dwoma lub większą liczbą serwerów bez korzystania z oprogramowania obsługującego klastry spowoduje uszkodzenie danych.


Jakie korzyści zapewniają współużytkowane jednostki LUN klientom z wieloma modułami obliczeniowymi?
Intel® Modular Server to idealny system do przeprowadzania klastrowania lub wirtualizacji serwerów, ponieważ obsługuje do 6 serwerów, które mogą uzyskać dostęp do wspólnego obszaru pamięci masowej. Dzięki współużytkowanej jednostce LUN (oraz odpowiedniej usłudze klastrowania lub zainstalowanej SYSTEMowej wirtualizacji) wiele serwerów może współużytkować jeden dysk wirtualny.


Jak skonfigurować klaster przy użyciu udostępnionej jednostki LUN?
Aby uzyskać instrukcje na temat konfigurowania klastrowania, zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego.


Czy można używać współużytkowanej jednostki LUN z urządzeniami zewnętrznymi?
Udostępniona jednostka LUN może być używana tylko z dyskami wirtualnymi w obudowie.


Co się stanie w przypadku awarii dysków twardych w udostępnionej jednostce LUN?
Jeśli pula pamięci masowej, z której dany uszkodzony dysk był częścią, ma dedykowaną lub globalną zapasową wersję, zostanie natychmiast przeprowadzona, a operacja odbudowywania rozpocznie się automatycznie. W ten sposób, w połączeniu z możliwością RAID, zapewnia, że serwery nie będą zakłócać działania I/0 w współużytkowanej jednostce LUN ze względu na uszkodzenie dysku pod warunkiem, że dysk wirtualny został utworzony przy użyciu odpowiedniego poziomu RAID (np. RAID5), który może spowodować uszkodzenie pojedynczego dysku fizycznego.


Czy klucz aktywacji współużytkowanej jednostki LUN ma być używany w kilku Intel® Modular Serverych obudowach?
Klucz aktywacyjny udostępnionej jednostki LUN jest unikatowy dla każdej obudowy. Klucz współużytkowanej jednostki LUN musi być aktywowany oddzielnie dla każdej obudowy.


Czy serwer używający udostępnionej stacji LUN wymaga ponownego uruchomienia, aby wyświetlić zaktualizowane informacje w jednostce LUN w innych systemach?
System operacyjny na każdym module obliczeniowym może wymagać ponownego rozruchu.