Często zadawane pytania dotyczące Intel® Wireless Docking

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000007700

19-10-2020

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

O

Jak sprawdzić, czy mój komputer obsługuje Intel® Wireless Docking?Następujące karty oferują dokowanie sieci bezprzewodowej po połączeniu z urządzeniem obsługującym tę funkcję. Sprawdź u Producent komputera Aby upewnić się, że laptop i stacja dokująca obsługują technologię Intel Wireless Dock.
 • Procesor Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
 • Procesor Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
 • Procesor Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Jak daleko stanie się komputer od stacji dokującej i połączyć?Laptop może łączyć się bezprzewodowo z stacją dokującą w linii, około 4 stóp (1,5 m). Dłuższe odległości nie są zalecane, ponieważ połączenie bezprzewodowe jest zbyt słabe.
Jakie urządzenia mogą łączyć się za pośrednictwem stacji dokującej?

Stacja dokująca może łączyć się z wieloma urządzeniami, w tym:

 • Do dwóch wyświetlaczy połączonych za pomocą HDMI lub DisplayPort (DP)
 • Urządzenia peryferyjne i pamięci masowe USB 3,0:
  • Zewnętrzna pamięć masowa USB
  • Sieć przewodowa/Ethernet
 • Urządzenia wejściowe użytkownika:
  • Klawiatury
  • Myszy
  • Touch
 • Kamerka internetowa
 • Urządzenia audio

Gdy laptop łączy się z stacją dokującą, ma dostęp do wszystkich urządzeń podłączonych do stacji dokującej.

Jakie urządzenia są zgodne z technologią Intel Wireless Docking?Wszystkie monitory i urządzenia USB powinny być zgodne z dokowaniem sieci Intel. Jeśli urządzenie nie nawiązuje połączenia, skontaktuj się z Producent komputera Lub Obsługa klienta Intel.
Czy jest to podwójny tryb DisplayPort (DP + +) obsługiwana przez dokowanie sieci Intel?Dokowanie urządzeń bezprzewodowych Intel nie obsługuje punktów DP + +. Znaleźć Więcej informacji w punktach DP + +.
W jaki sposób komputer łączy się ze stacją dokującą?Dokowanie bezprzewodowe wykorzystuje technologię znaną jako Intel® WiGig i jest zgodna ze standardem IEEE 802.11 AD. Działa w paśmie częstotliwości radiowych 60 GHz, który obsługuje nawet 7 GB/s przy bardzo krótkim dystansie.

Wersje i aktualizacje sterowników

Czy mam najnowszą wersję programu Intel Wireless Dock Manager?Wersję oprogramowania można znaleźć, wybierając Zarządzanie dokowaniem z programu Intel Wireless Dock Manager. Najnowsza wersja jest wymieniona w tabeli pliki do pobrania. Kliknij łącze do oprogramowania.
Jak uzyskać najnowszą wersję Menedżera doków Intel Wireless Dock?Pliki do pobrania dla Intel® Wireless Dock Manager oprogramowania 3.0.53144 nie będą już dostępne po 24 października 2019 i nie będą obsługiwane w przypadku jakichkolwiek dodatkowych aktualizacji funkcjonalnych, zabezpieczeń i innych. Wszystkie wersje są podawane w niezmienionej postaci. Firma Intel zaleca, aby użytkownicy Intel® Wireless Dock Manager oprogramowania do samodzielnego wykorzystywania i odinstalowywania, jak tylko będzie to możliwe.
Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe stacji dokującej?Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe stacji dokującej, musisz podłączyć urządzenie do stacji dokującej. Jeśli oprogramowanie sprzętowe stacji dokującej wymaga aktualizacji, podczas podłączania laptopa otrzymujesz powiadomienie. Po zatwierdzeniu komunikatu o aktualizacji oprogramowania sprzętowego stacja dokująca automatycznie aktualizuje oprogramowanie układowe.

Instalacja i rozwiązywanie problemów

Jak zainstalować program Intel Wireless Dock Manager?Pliki do pobrania dla Intel® Wireless Dock Manager oprogramowania 3.0.53144 nie będą już dostępne po 24 października 2019 i nie będą obsługiwane w przypadku jakichkolwiek dodatkowych aktualizacji funkcjonalnych, zabezpieczeń i innych. Wszystkie wersje zostały podane. Firma Intel zaleca, aby użytkownicy Intel® Wireless Dock Manager oprogramowania do samodzielnego wykorzystywania i odinstalowywania, jak tylko będzie to możliwe.
Dlaczego urządzenie USB jest wolniejsze przy podłączaniu się do dokowania sieci bezprzewodowej Intel?Urządzenie bezprzewodowe USB może mieć niższą przepustowość niż połączenie bezpośrednie. Upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję programu Intel Wireless Dock Manager.
Dlaczego nie mogę podłączyć się do stacji dokującej?
 • Przesuń laptop bliżej stacji dokującej.
 • Jeśli urządzenie dokujące znajduje się w połączeniu ręcznym, Otwórz program Intel Wireless Dock Manager i postępuj zgodnie z monitami o połączenie.
 • Upewnij się, że na komputerze jest włączona funkcja radia Intel WiGig.
Dlaczego moja stacja dokująca nie jest pokazywana w programie Intel Wireless Dock Manager?
 • Upewnij się, że korzystasz z stacji dokującej.
 • Przesuń laptop bliżej stacji dokującej.
 • Upewnij się, że włączono Radio Intel WiGig.
Jak zmienić automatyczne i ręczne połączenie?Po połączeniu z stacją dokującą można wybrać połączenie automatyczne. Przesuń suwak na głównym ekranie programu Intel Wireless Dock Manager, aby wybrać połączenie automatyczne.
Jak skonfigurować dokowanie tak, aby nie zezwalało na połączenia automatyczne?Możesz zmienić sposób podłączenia doku do sąsiednich komputerów z okna Zarządzanie dokowaniem.
Co się stanie, gdy przejdzie poza zakres stacji dokującej?Podczas przenoszenia poza zasięg stacji dokującej pojawi się komunikat o błędzie. Który napisze recenzję Problemy z łącznością dla możliwych rozwiązań. Komputer automatycznie rozłącza się z urządzeniem dokującym w przypadku przechodzenia poza stację dokującą. W tym przypadku oczekiwana jest wiadomość wskazująca, że komputer został odłączony od doku.
Jak zmienić konfigurację wideo?Sprawdź u Producent komputera Aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację wideo. Opcje mogą się różnić w zależności od karty graficznej i systemu operacyjnego.

 

Tematy pokrewne
Jak zainstalować Menedżera dokowania Intel Wireless®
Włączanie i wyłączanie radia Intel® WiGig
Intel® WiGig często zadawane pytania