Dowiedz się, czy musisz inicjować macierz RAID dla systemu pamięci masowej Intel® Storage System SS4000-E

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007709

03-03-2016

Jeśli interfejs przeglądarki sieci Web Podstawowy system pamięci masowej Intel® SS4000-E raportuje powiadomienie o zmianie dysku po uruchomieniu jednostki, opcja dla użytkownika ma być "inicjacja" macierzy RAID.

Takie powiadomienie o zmianach dysku może wynikać z awarii dysku twardego lub jednego lub dwóch dysków RAID, które przechodzą w tryb offline, w zależności od konfiguracji RAID.

Jeśli pojawi się ten komunikat na Podstawowy system pamięci masowej Intel® SS4000-E, nie należy bezpośrednio naciskać przycisku Inicjuj. Przed podjęciem decyzji o zainicjowaniu istniejącej macierzy RAID Poświęć chwilę na rozważenie konsekwencji.

Jeśli zdecydujesz się na zainicjowanie, utracisz wszystkie istniejące dane w macierzy RAID. W celu naprawy tablicy uszkodzonej może być konieczne wypróbowanie innych kroków.

1. Sprawdź przetestowany sprzęt i listę systemów operacyjnych, które oprogramowanie sprzętowe sprawdziła na dysku twardym firmy Intel. Jeśli na dysku twardym znajduje się inna wersja oprogramowania sprzętowego, należy skontaktować się z jej producentem, co oznacza różnice między tymi wersjami oprogramowania sprzętowego. Nowe oprogramowanie układowe Drive może obsługiwać funkcje, których nie obsługuje SS4000-E. Takie funkcje mogą być domyślnie włączone na dyskach. W takim przypadku producent dysku może dostarczyć narzędzia do wyłączenia takich funkcji.

2. Skontaktuj się z producentem dysku twardego w przypadku problemów z modelem dysku, takich jak dyski przechodzące do trybu offline. Jeśli tak, producent dysku twardego może prawdopodobnie dostarczyć poprawkę.

3. Wyjmij i włóż ponownie wszystkie dyski twarde (w takiej samej kolejności, w jakiej znajdowały się wcześniej w tym samym porządku). Jeśli jeden dysk twardy był w stanie offline, a nie wadliwie, ponowne włożenie może spowodować powrót do stanu online, a macierz RAID może zacząć odbudować.

Jeśli żadna z tych kroków nie odzyska awarii RAID, jej zainicjowanie może być jedyną dostępną opcją. Aby zminimalizować możliwość utraty danych, należy zawsze tworzyć kopie zapasowe w regularnych odstępach czasu, zwłaszcza jeśli Podstawowy system pamięci masowej Intel® SS4000-E jest wykorzystywana do celów przechowywania, a nie do celów związanych z wykonywaniem kopii zapasowej.