Zgodność systemów operacyjnych dla rodziny Intel® Server Board S2600KP

Dokumentacja

Kompatybilność

000007713

13-07-2020

Na tej stronie znajduje się Lista przetestowanych systemów operacyjnych Intel® Server Board rodziny produktów S2600KP. Wymienione poniżej systemy operacyjne nie są obsługiwane przez tę Intel® Server Board lub System serwerowy Intel®.


System operacyjny

Typ badań

Windows * Server 2019 Datacenter RTM (LTSC)Zgodność i naprężenie
Windows * Server 2016 Datacenter RTM (LTSC)Podstawowa instalacja i kompatybilność
Red Hat * Enterprise Linux 8,1Zgodność i naprężenie
Red Hat * Enterprise Linux 8,0Zgodność i naprężenie
Red Hat * Enterprise Linux 7,8Podstawowa instalacja i kompatybilność
Red Hat * Enterprise Linux 7,7Podstawowa instalacja i kompatybilność
SUSE * Linux Enterprise Server 15 z dodatkiem SP1Zgodność i naprężenie
SUSE * Linux Enterprise Server 12 z dodatkiem SP5Podstawowa instalacja i kompatybilność
Ubuntu * 18.04.3 – LTSPodstawowa instalacja i kompatybilność
Ubuntu * 18.04.2 – LTSPodstawowa instalacja i kompatybilność
VMware ESXi * 7,0Podstawowa instalacja i kompatybilność
FreeBSD *-12,1Instalacja podstawowa
FreeBSD *-12Instalacja podstawowa
CentOS * 8,1Instalacja podstawowa
CentOS * 8,0Instalacja podstawowa
CentOS * 7,6Instalacja podstawowa

 

Notatki
Zgodność i naprężenieFirma Intel wspiera problemy związane z instalacją lub funkcjonalnością Intel® Server Board w odniesieniu do wymienionych wyżej systemów operacyjnych, niezależnie od tego, czy karty i urządzenia peryferyjne zostały przetestowane w systemie operacyjnym.
Podstawowa instalacja i kompatybilnośćFirma Intel obsługuje i testuje następujące sterowniki systemów operacyjnych dla każdego Intel® Server Board zintegrowane kontrolery, gdy dostawca kontrolera dostarczy sterownik na żądanie.
Instalacja podstawowaIntel nie zapewnia żadnej pomocy technicznej w odniesieniu do otwartych systemów operacyjnych wymienionych powyżej. Jeśli napotykasz jakiekolwiek problemy techniczne lub problemy w zakresie instalacji lub użytkowania dowolnego oprogramowania, poszukaj pomocy w odpowiedniej, otwartej Wspólnocie system operacyjny.

 

Tematy pokrewne
Intel® Product Compatibility Tool dla systemu operacyjnego i obudowy
Informacje o programie Microsoft Windows * Hardware Quality Labs (WHQL)
Raport dotyczący przesyłania świadectw do testów systemów Linux * i UNIX *
Zgodność procesorów