Konfiguracja menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel® RAID zostanie utracona po użyciu F6 w celu załadowania sterownika

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007716

24-02-2017

Ważne jest, aby podczas instalacji systemu Windows * 2003 załadować poprawny sterownik RAID, kiedy menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel® jest skonfigurowana. Jeśli do ładowania Intel® Embedded Server RAID Technology sterownika w menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel® instalacji systemu Windows * 2003 jest używany wolumin RAID menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel®, to zostanie ona utracona, a tym samym zostanie przerwana instalacja systemu Windows * 2003 na woluminie menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel® RAID.