Narzędzie Intel® Client Backup and Recovery ponowna aktywacja licencji na zmiany sprzętowe

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007721

15-05-2017

Co widzę?
Narzędzie Intel® Client Backup and Recovery Aktywacja licencji aplikacji jest związana ze sprzętem komputera. Jeśli została aktywowana określona Licencja i zmiany sprzętowe komputera z powodu naprawy, pojawia się komunikat o błędzie.

Jak rozwiązać ten problem
Musisz ponownie uaktywnić licencję, eksportując aktualne dane licencyjne na nowy sprzęt systemowy (Akcja > Licencja – > Aktywacja w trybie offline – > eksportowanie danych licencyjnych) i wysłanie pocztą e-mail pliku licencji w celu aktywowania. Keycode@falconstor.com, wskazywanie zmian sprzętu w wierszu tematu.

W ciągu zmiany sprzętu wielkość liter nie jest rozróżniana, a lokalizacja w wierszu tematu nie ma znaczenia. Nadzbióry ciągu, takie jak Ponowne uaktywnianie licencji ze względu na pracę zmian sprzętowych . Wiersz tematu wiadomości e-mail musi zawierać ciąg podstawowy.

Po otrzymaniu odpowiedzi na wiadomość e-mail, Zapisz zwracany plik licencji w folderze systemu, w którym uruchomiono aplikację Narzędzie Intel® Client Backup and Recovery. W menu Narzędzie Intel® Client Backup and Recovery akcja aplikacji kliknij polecenie Licencja – > Aktywacja w trybie offline. Kliknij przycisk Importuj kod aktywacji. W oknie dialogowym Otwórz przejdź do lokalizacji, w której istnieje plik zwróconej licencji, i kliknij go dwukrotnie. W wyświetlonym komunikacie potwierdzającym kliknij przycisk OK. Licencja jest teraz aktywowana na nowym sprzęcie i możesz kontynuować tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie dysków.