Konfigurowanie Intel® Remote Management Module 3 po aktualizacji oprogramowania sprzętowego składnika BMC

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007768

01-09-2017

Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego kontrolera BMC należy zmienić konfigurację Intel® Remote Management Module 3 (Intel® RMM3). Możesz zmienić konfigurację Intel® RMM3 poprzez wprowadzenie ustawień w systemie BIOS lub uruchomienie Oprogramowanie Intel® Deployment Assistant dysku CD.

Jak zmienić ustawienia zdalnego zarządzania modułem 3 w systemie BIOS firmy Intel®?

  1. Wprowadź BIOS serwera.
  2. Przejdź do konfiguracji serwera > płyty głównej sieci LAN.
  3. Wprowadź ustawienia zarówno dla konfiguracji Intel® RMM3 sieci LAN, jak i konfiguracji użytkownika.

User configuration

Jak zmienić ustawienia Intel® Remote module Management 3 za pomocą Oprogramowanie Intel® Deployment Assistant dysku CD?

Postępuj zgodnie z krótkim pokazem, jak skonfigurować Intel® Remote Management module 3 za pomocą oprogramowanie Intel® Deployment Assistant dysku CD. (Serwer musi być uruchomiony z tym dyskiem CD).