Przewodnik po ustawieniach modułu serial over LAN (SOL) dla podstawa montażowa Intel® Blade Server SBCE

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007783

14-07-2017

Interfejs wiersza polecenia podstawa montażowa Intel® Blade Server SBCE Management Module zapewnia dostęp do wiersza polecenia w konsoli tekstowej na każdym serwerze kasetowym za pośrednictwem połączenia typu Serial over LAN (SOL), co umożliwia zarządzanie serwerami kasetowymi z lokalizacji zdalnej. W niniejszym dokumencie wyjaśniono, jak zaktualizować i skonfigurować komponenty SBCE dla operacji SOL za pomocą podstawa montażowa Intel® Blade Server SBCE Management-Module w sieci Web. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku Instalatora.

SOL_Setup_Guide. PDFicon
Nazwa pliku: solsetupguide. PDF
Rozmiar: 640 526 bajtów
Data: 2004 sierpnia
Poprawka do pliku: C69156-002

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*