Pobieranie Diagout z systemu Intel® Modular Server

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007788

17-01-2019

Pobieranie diagout, diagout. User. htm lub diagout. htm. zip

Aby pobrać raport diagnostyczny z myślą o rozwiązywaniu problemów:

 1. Wybierz opcję Diagnostyka z lewej ramki nawigacyjnej.
 2. Wybierz pasek danych usługi .
 3. Kliknij łącze Diagnostyka użytkownika .
 4. Kliknij łącze wynik pobierania po zakończeniu testu.
 5. Wybierz miejsce docelowe dla zapisywanego pliku.
 6. Wybierz polecenie Zapisz.

Diagnostics menu

Service data

Uruchamianie raportów nie zmienia stanu systemu.

Mam użytkownik diagout. Które sekcje sprawdzasz?

 • Oprogramowanie sprzętowe: czy system ma korzystać z najnowszej kompilacji?
 • Pulpit nawigacyjny: Szukaj błędów lub zalecanych akcji.
 • Dziennik zdarzeń – tabele: wyszukiwanie błędów lub problemów.
 • Status wszystkich komponentów: czy wszystkie komponenty odpowiadają?
 • Układ pamięci masowej: wersje sprzętowe na dyskach twardych muszą odpowiadać sobie nawzajem.

Co zrobić w dzienniku zdarzeń: błąd graficzny w interfejsie GUI komunikacji z podsystemem magazynowania?

Ten komunikat pojawia się w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i jest nieszkodliwy tylko wtedy, gdy następuje:
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu kontroli magazynu zakończyła się pomyślnie.