Często zadawane pytania dotyczące Intel® Modular Server Advanced Management Pack

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007817

30-01-2020

UwagaTen produkt nie jest już dostępny do zakupu. Zobacz Intel® Modular Server Advanced Management Pack MFSADVMGMT produktów w nieciągłym zakresie.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Jakie są zalety Intel® Modular Server Advanced Management Pack? Intel® Modular Server Advanced Management Pack oferuje możliwość zapisywania ustawień z CMM, pamięci masowej i przełącznika Ethernet oraz eksportowania/importowania na inną obudowę. Zapewnia także obsługę protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), dziennika systemowego i protokołu SNMPv3.
Jak można korzystać z zaawansowanego pakietu administracyjnego serwerowego Intel? Zaawansowany pakiet administracyjny Intel do modularnego serwera jest obsługiwany w:
  • Intel® Modular Server obudowy MFSYS25
  • Intel® Modular Server System MFSYS35 z pakietem oprogramowania sprzętowego UFU 6,5 lub nowszego
  • Intel® Modular Server obudowa MFSYS25V2 z 10,1 lub więcej
Serwerowe Serwery Intel® z tymi pakietami oprogramowania układowego to 30-dniowy klucz licencji testowej dla następujących modularnych funkcji serwerowych:
  • Intel® Shared LUN
  • Intel® Modular Server Storage Management Pack (kod produktu: MFSLUNCOPY)
  • Zaawansowany pakiet administracyjny serwera Modular Intel
  • Intel® Modular Server Virtualization Manager (kod produktu: MFSVRT) [w pakiecie oprogramowania układowego 11. tylko x]
Jak sprawdzić, ile dni pozostał od 30-dniowego klucza próbnego licencji? Z menu w lewym panelu, klikając polecenieAktywacja funkcji. Tutaj wyświetlane są wszystkie aktywowane klucze tematyczne i pozostałe dni próbne (jeśli dotyczy).

Modular server control feature activation

Co się stanie po upływie 30-dniowego klucza licencji testowej?Aktywacja funkcji nie jest już obsługiwana ponieważ ten produkt nie został już wycofany.
Jakie są wymagania sprzętowe? Modułowa obudowa serwerowa Intel musi mieć oprogramowanie sprzętowe w UFU 6,5 lub wyższym. W przypadku korzystania z funkcji importu/eksportu obie strony muszą posiadać:
  • Ten sam poziom oprogramowania sprzętowego
  • Identyczna konfiguracja sprzętu (ta sama liczba SCMs w obudowie, ta sama ilość dysków twardych)
Oba serwery modularne firmy Intel muszą uaktywnić klucz tematyczny.
Jak importować/eksportować ustawienia z jednej obudowy do drugiej?

Kliknij polecenie Importuj/Eksportuj w menu panelu z lewej strony, aby wyświetlić monit o konfigurację/eksport ekranu konfiguracji . Wybierz ustawienia podsystemów, które chcesz zapisać, wpisując je obok siebie, a następnie kliknij przycisk Eksportuj. Umożliwi to zapisanie ustawień jako pliku. zip lokalnie lub zewnętrznego klucza USB lub klienta.

Po zaimportowaniu zapisanej konfiguracji wystarczy przejść do lokalizacji pliku, wybrać plik i kliknąć przycisk Importuj.

Modular server control configuration import export
Czy mogę wyeksportować konfigurację i zaimportować ją z powrotem na ten sam komputer? Tylko wtedy, gdy nie zmieniono poziomu wersji oprogramowania sprzętowego od czasu eksportu.
Czy mogę wykorzystać zestaw Intel Modular Server Advanced Management Pack, aby wyeksportować konfigurację z modularnej obudowy serwerowej Intel MFSYS25 do modularnej obudowy serwerowej MFSYS25V2? Nie, z powodu różnych wersji oprogramowania sprzętowego Intel® Modular Server obudowy MFSYS25V2, nie jest to możliwe.
Jak włączyć tę funkcję? ZobaczJak aktywować funkcje na modularnym serwerze Intel?