Mysz USB i Intel® Server Board S5500BC nie działają w przypadku niektórych aplikacji systemu DOS

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007821

10-02-2020

Mysz i klawiatura Intel® Server Board S5500BC USB nie działają w określonych aplikacjach systemu DOS. Klawiatura i mysz USB przestają odpowiadać, gdy uruchamiasz określone aplikacje systemu DOS, takie jak Ghost i MaxDos V6/V8 (menu pierwszego poziomu — nie ma wpływu).

Aby rozwiązać ten problem, należy przejść do narzędzi systemu BIOS, naciskając F2 po uruchomieniu. W sekcji Zaawansowane przejdź do konfiguracji USB i ustaw opcję emulacji portu 60/64 na wyłączona.
 

UwagaTo ustawienie jest domyślnie włączone.

 

Advanced settings


Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z narzędzia. Mysz i klawiatura USB powinny działać prawidłowo.