Wydawanie dochodzeń i rozwiązywanie problemów: uzyskiwanie systemowych plików diagnostycznych

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007861

10-11-2017

Najważniejsze kroki w celu zgromadzenia systemowego pliku diagnostycznego w celu wystawienia dochodzeń i rozwiązywania problemów:

 1. Otwórz Menedżera Podstawowy system pamięci masowej Intel® i zaloguj się, jeśli to konieczne
 2. Przejdź do pomocy technicznej. adres internetowy w formacie HTML
 3. Otwieranie apletu pliki zrzutu
 4. Tworzenie pliku zrzutu diagnostycznego
 5. Pobierz i Zapisz na komputerze lokalnym
 6. Wyświetl zrzut diagnostyczny za pomocą przeglądarki sieci Web
 7. Pomocne opisy lokalizacji diagnostyki

Szczegółowe kroki w celu zgromadzenia systemu plików diagnostycznych w celu dochodzenia i rozwiązywania problemów:

 1. Otwórz Menedżera Podstawowy system pamięci masowej Intel® i zaloguj się w razie potrzeby:

  Screenshot of the Intel Entry Storage System manager

  Powrót do początkuback to top

 2. Wybierz kartę Ustawienia i Zamień ustawienia. html? t..... na pasku adresu przeglądarki w sekcji Pomoc techniczna. html:

  Screenshot indicating the location of the setting tab in the Intel® Entry Storage System manager

  Powrót do początkuback to top

 3. Kiedy zostanie wyświetlona strona Konfiguracja pomocy, wybierz pliki zrzutu:

  Screenshot of the Intel® Entry Storage System manager indicating the location of the Dump File icon

  Powrót do początkuback to top

 4. Wybierz opcję Zrzuć, aby utworzyć nowy plik zrzutu z najnowszymi informacjami. Pliki zrzutu diagnostycznego są tworzone na żądanie poprzez naciśnięcie przycisku zrzutu :

  Screenshot of the Intel® Entry Storage System manager and the dump file

  1. Informacje o stanie systemu są gromadzone w systemie pamięci masowej. Może to potrwać do minuty lub dwóch bez wskazania, z wyjątkiem wskaźnika stanu systemu gromadzenia :

   Screenshot of the Intel® Entry Storage System manager highlighting the "Gathering System State" indicator

  Powrót do początkuback to top

 5. Pojawi się nowy plik zrzutu. Kliknij dwukrotnie nowy plik zrzutu i Zapisz na lokalnym dysku twardym:

  Screenshot of the Intel® Entry Storage System manager Indicating the created dump file and the location of the save button

  Plik zrzutu jest zapisywany jako plik o postaci smoły. gz. Dekompresuj, aby udostępnić folder plików zrzutu diagnostycznego do oglądania.

  Powrót do początkuback to top

 6. Otwórz folder plików zrzutu diagnostyki:

  Screenshot of Intel® Entry Storage System manager indicating the index.html file
  Powstałe pliki zrzutu można oglądać za pomocą przeglądarki sieci Web. Kliknij dwukrotnie plik nadrzędny indeks katalogu. html, aby wyświetlić informacje o podfolderach.

  1. Foldery plików zrzutu są dostępne w postaci hiperłączy:
   Screenshot of the Intel® Entry Storage System manager demonstrating the available hyperlinks for the dump file folder

   Pliki znajdujące się w tych folderach są także hiperłączami i mogą być wyświetlane w przeglądarce. Może być konieczne określenie aplikacji, aby otwierać pliki określonego typu (Dziennik. log,. conf,. d...). Są to typy plików oparte na systemie Linux. W przeważającej części program WordPad * jest zwykle zalecany do czytelnego formatowania.

  Powrót do początkuback to top

 7. Pomocne lokalizacje sprawdzające zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów:

  Konfiguracja/etc

  sohoFlash. xml – zawiera bieżące oprogramowanie sprzętowe, nazwę systemu pamięci masowej i informacje o strefie czasowej.

  Dysków

  sdx.info – informacje o dysku x . Dyski są oznaczone jako a, b, c lub d

  Zainstalowane dyski USB będą wyświetlane tutaj jako SD?. Informacja i tak dalej, po dyskami twardymi

  Ip

  ifconfig. out-konfiguracja karty sieciowej systemu. dane wyjściowe polecenia ifconfig

  Dziennika

  komunikaty – komunikaty systemowe — plik dziennika w kolejności zdarzeń chronologiczny

  Soho. log – plik dziennika dla ogólnych zdarzeń urządzeń pamięci masowej

  plik dziennika sohoaudit. log do zdarzeń inspekcji urządzenia magazynującego

  Wierzchowce

  index. html – informacje o punkcie montowania z systemu Linux DF oraz polecenia mount

  Procs

  Góra. out-lista procesów przy użyciu największego czasu procesora lub pamięci systemowej w czasie, gdy plik zrzutu został utworzony

  Raid

  MD0. informacje out-RAID od mdadm i mdstat

  Usb

  index. html – szczegółowe informacje na temat urządzeń USB. Aby uzyskać dodatkowe informacje o dysku USB, zobacz dane wyjściowe dysków

Powrót do początkuback to top