Instrukcja użytkownika oprogramowania dla systemu pamięci masowej Intel® SSR212MA

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007871

27-06-2017

Ten podręcznik użytkownika oprogramowania systemu pamięci masowej Intel® obejmuje poprawki do oprogramowania SAN/iQ wcześniejsze niż wersja 6,6. Zapoznaj się z instrukcją obsługi systemu pamięci masowej Intel® Storage SSR212MA w wersji 6,6 lub nowszej.

Konsola służy do konfigurowania i zarządzania woluminami pamięci masowej obejmującymi moduły systemu pamięci masowej (SSMse) klastrowane. Po zainstalowaniu narzędzia SSMse, które zainstalowało konsolę na komputerze administratora systemu, trzeba wykonać pewne kroki, aby przygotować się do tworzenia klastrów i woluminów pamięci masowej.

Konsola jest narzędziem administratora magazynu dla:

 1. Konfigurowanie i zarządzanie SSM
 2. Tworzenie klastrów i woluminów oraz zarządzanie nimi

Ten podręcznik użytkownika zawiera instrukcje dotyczące instalowania konsoli, konfigurowania poszczególnych programów SSMsego, a także tworzenia woluminów obejmujących klaster wielu programów SSMse. w tych podręcznikach znajdują się następujące informacje:

 • Instalacja konsoli
 • Konfigurowanie indywidualnego narzędzia SSMse według:
  • Konfigurowanie monitorowania i raportowania
 • Tworzenie woluminów obejmujących klaster narzędzia SSMse według:
  • Tworzenie grup i klastrów zarządzania
  • Tworzenie woluminów obejmujących wiele narzędzie SSMse
  • Kontrolowanie dostępu klientów do woluminów
  • Tworzenie migawek woluminu i korzystanie z nich
 

Podręcznik użytkownika oprogramowania systemu pamięci masowej Intel® Storage (PDF)icon
Nazwa pliku: D26451-003_SSR212MA-SSR316MJ2_SoftwareUserManual. PDF
Rozmiar: 4,67 MB
Data: 2006 października
Wersja pliku: 3,0

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*.