Jak wykonać odzyskiwanie systemu BIOS Intel® Compute Module MFS5520VIR

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007875

10-02-2020

Za pomocą tej procedury można wykonać odzyskiwanie systemu BIOS z następujących powodów:

 • Graficzny interfejs CMM pokazuje "nieznaną wersję systemu BIOS"
 • Moduł nie odpowiada po aktualizacji systemu BIOS
 • Moduł nie uruchamia się
UwagaDotyczy to wyłącznie Intel® Compute Module MFS5520VIR.

 

Kroki

 1. Pobierz plik odzyskiwania systemu BIOS dla S5520UR. Na przykład, jeśli posiadasz oprogramowanie sprzętowe 6,6, Pobierz pakiet odzyskiwania systemu BIOS 54.

  Zawsze sprawdzaj bieżącą wersję systemu BIOS przed pobraniem pakietu odzyskiwania.

 2. Wyodrębnij wszystkie pliki do folderu tymczasowego na pulpicie i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego dysku flash (nie musi być to rozruch z rozruchem).

 3. Wyłącz zasilanie modułu obliczeniowego.

 4. Usuń moduł Compute Module z modularnego systemu serwerowego.

 5. Przełącz zworkę odzyskiwania systemu BIOS (J9B9) do pozycji "rozruch z awaryjnego systemu BIOS" (piny 2-3).

  Szczegóły dotyczące identyfikatora i lokalizacji zworki można uzyskać z modułu obliczeniowego technicznej specyfikacji produktu oraz przewodnika szybkiego startu z następującego łącza:
  Specyfikacja produktu technicznego

 6. Włóż moduł obliczeniowy z powrotem do modularnego systemu serwerowego.

 7. Włóż nośnik odzyskiwania do jednego z portów USB modułów obliczeniowych.

 8. Moc na module COMPUTE (może zacząć się w każdym przypadku).

 9. Pojawi się ekran POST systemu BIOS, który wyświetla postęp i system automatycznie uruchomi się z POWŁOKą EFI.

 10. Plik Start. NSH zostanie wykonany automatycznie i rozpocznie się aktualizacja systemu BIOS z plikiem odzyskiwania BIOS-kapsułka.

  Komunikat o błędzie "BIOS" został pomyślnie zaktualizowany "zostanie wyświetlony po ukończeniu procesu odzyskiwania.

 11. Wyłącz zasilanie modułu obliczeniowego.

 12. Usuń nośnik odzyskiwania.

 13. Usuń moduł Compute Module z modularnego systemu serwerowego.

 14. Otwórz pokrywę modułu obliczeniowego.

 15. Przenieś zworkę odzyskiwania systemu BIOS z powrotem do zwykłej operacji (domyślnej), pokrywającej numery PIN 1 i 2.

 16. Włóż moduł obliczeniowy do systemu Intel® Modular Server.

 17. Włącz moduł obliczeniowy.