Planowanie w najgorszym przypadku przedstawia znaczenie rozwiązania tworzenia kopii zapasowej do odzyskiwania danych

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007914

02-03-2016

Przetestowana strategia tworzenia kopii zapasowych powinna być integralną częścią systemu zabezpieczeń danych w dobrej kondycji.

Komputery i komponenty komputera mogą i nie działać prawidłowo; wiele błędów dysków w konfiguracjach RAID, centra przetwarzania danych catastrophes (niezależnie od tego, jak małe) i infekcje wirusami mogą zajmować system i uszkodzić krytyczne dane.

Zwykle nie ma ostrzeżenia, zanim będzie zbyt późno. Nagle nie odzyskuje danych.

Utrata danych może być kosztowna i może wpłynąć na wydajność. W danych na dysku twardym użytkownika występuje duża ilość inwestycji. Niektóre wartości danych są oczywiste, takie jak dane finansowe firmy lub rekordy pracowników, które Disastrous utracić. Rozważmy ponowne zainstalowanie oprogramowania podstawowego (systemu operacyjnego) na komputerze i ponowne skonfigurowanie środowiska zgodnie z pożądanymi preferencjami. W niektórych przypadkach może to w prosty sposób obsłużyć kilka dni produktywności. W skrajnych przypadkach niektóre dane mogą nie być odzyskiwalne.

Wdrożenie planu zapasowego potrwa kilka dni o straconej produktywności i tygodniach reorganizacyjnych w godzinach, w których jest przywracany obraz dysku. W zależności od ważności i wartości danych przechowywanie zwykłej kopii zapasowej w bezpiecznym miejscu może być rozsądne w przypadku klęski żywiołowej lub Catastrophe.

Kopie zapasowe mogą być lokalne dla taśmy lub innych nośników lub zdalnie w dostawcy usług kopii zapasowych danych.

Jest szczególnie ważne, aby wykonać kopię zapasową danych przechowywanych w systemach pamięci masowej lub macierzach RAID, ponieważ są one wykorzystywane przez wiele osób w środowisku korporacyjnym. W przypadku dużej pojemności dysków twardych w systemie pamięci masowej, niektóre utracone dane mogą być niemożliwe do odzyskania, chyba że wykonywana jest regularna kopia zapasowa.

Konfiguracja macierzy RAID nie ma znaczenia dla zwykłej kopii zapasowej. W zależności od konfiguracji RAID dane mogą być w dalszym ciągu tracone w przypadku awarii jednego lub większej liczby dysków w macierzy RAID.

Rzeczywistym celem macierzy RAID nie jest wcale tworzenie kopii zapasowych danych. RAID została utworzona w celu zwiększenia szybkości dostępu do plików (przepływ danych) i zwiększenia logicznego rozmiaru "dysku twardego". Dyski twarde są urządzeniami mechanicznymi, które mogą się kończyć niepowodzeniem w dowolnym czasie, a także zostały rozwinięte, tak zaprojektowane, aby obejmowały niestandardową nadmiarowość (np. RAID 1 i 5). Nadmiarowość umożliwia przeprowadzenie utraty pojedynczego dysku twardego i zastąpienie uszkodzonego dysku bez awarii systemu. Teoretycznie jest to dobre, ale nie przewiduje żywotności danych w przypadku dwóch awarii dysku lub uszkodzenia danych w przypadku dwóch dysków. NIE należy mylić redundancji dysku twardego z rzeczywistą kopią zapasową.