Ustaw odpowiednie opcje pamięci podręcznej podczas testu wydajności we/wy dla kontrolerów Intel® RAID

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007948

10-05-2022

Zmiana opcji pamięci podręcznej ma znaczący wpływ na wydajność kontrolerów Intel® RAID.

Niektóre z regulowanych opcji pamięci cache i ustawień dla każdego dysku logicznego są dostępne w Intel® RAID Controller. W celu uzyskania optymalnej wydajności w większości zastosowań firma Intel zaleca następujące opcje pamięci podręcznej:

  • Zasady zapisu: odpisać
  • Przeczytaj zasady: adaptacyjny odczyt z wyprzedzeniem
  • Zasady pamięci podręcznej: bezpośrednie we/wy

 

Uwaga

Niektóre kontrolery Intel® RAID nie zapewniają wbudowanej pamięci podręcznej i nie mają opisanych powyżej opcji pamięci podręcznej. W przypadku kontrolerów niebuforowanych możesz znaleźć opcję włączenia lub wyłączenia pamięci podręcznej dysku. Szczegóły pamięci podręcznej specyficzne dla Twojego kontrolera można znaleźć w podręczniku użytkownika sprzętu kontrolera lub specyfikacji technicznej produktu.

Aby uniknąć utraty danych, oprogramowanie sprzętowe RAID zmienia zasady zapisu w celu zapisu , gdy zapasowy moduł baterii nie jest obecny lub nie ma wystarczającego poziomu naładowania. Aby zapobiec zmianie tego ustawienia, w przypadku nieudanej lub brakującej opcji BBU , możesz zmienić opcję Zapisu przez.

Działanie Intel® RAID Controller w środowisku produkcyjnym z ustawieniem pamięci podręcznej ustawionym na zapis z powrotem bez modułu zapasowego baterii zainstalowanego na Intel® RAID Controller nie jest zalecane i może spowodować utratę danych w przypadku przerwy w zasilaniu lub innych problemów związanych z systemem.

Więcej informacji dotyczących pomiaru wydajności, opcji pamięci podręcznej i innych ustawień wpływających na wydajność można znaleźć w dokumencie Konfigurowanie RAID w celu uzyskania optymalnej wydajności.

 

Powiązane tematy
Intel® RAID Controller ustawienia zasad buforowania zwrotnego podczas cyklu ładowania BBU dla płyt serwerowych Intel® i systemów serwerowych Intel®