Błąd rozszerzenia puli dysków do odbudowywania lub utworzenia woluminu RAID

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007968

04-09-2017

Dyski z niedopasowanym oprogramowaniem układowym mogą prowadzić do błędów:

  • Odbudowywanie macierzy RAID
  • Rozszerzanie puli pamięci masowej
  • Dodawanie nowych dysków do istniejącej puli magazynu
  • Inne czynności związane z migracją dysków

Przed dodaniem dysków do jednej puli magazynu należy upewnić się, że wszystkie dyski mają tę samą wersję oprogramowania sprzętowego. Nie jest to rygorystyczne wymaganie, ale raczej metody zapobiegania potencjalnym problemom.

screen shot showing the location of the firmware revision number