Podręcznik użytkownika produktów dla System serwerowy Intel® SR9000MK4U

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007996

14-07-2017

Ten podręcznik jest napisany dla pracowników systemów, którzy są odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów, uaktualnianie i zarządzanie System serwerowy Intel® SR9000MK4U. Ten dokument zawiera omówienie funkcji narzędzi systemowych serwera oraz instrukcje instalowania i konfigurowania systemu oraz zarządzania nim.

Podręcznik użytkownika produktuicon
Nazwa pliku: D71314-004_SR9000MK4U_Product_Guide. PDF
Rozmiar: 8 167 424 bajtów
Data: 2006 grudnia
Poprawka: 4,0

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*