Konfigurowanie funkcji Wake on LAN na Intel® Modular Server MFSYS25

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000008026

05-09-2017

Aby skonfigurować funkcję Wake on LAN w celu wznawiania pracy dowolnego modułu obliczeniowego w Intel® Modular Server z poziomu S5 (Power Off) — czy system utracił moc, czy też został bezpiecznie zamknięty w systemie operacyjnym Windows * — następujące ustawienia muszą być włączone:

Bios

Upewnij się, że opcja ROM dla obu Kontrolery sieci na płycie głównej jest włączona. Są one dostępne w konfiguracji PCI w systemie BIOS poszczególnych modułów obliczeniowych.

BIOS

Sterowniki sieci LAN

Następujące ustawienia zaawansowane muszą zostać zmienione przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy właściwości dwóch sieci LAN na kontrolerach płyty głównej w programie Windows * Device Manager:

Włącz PME-ta wartość musi zostać zmieniona z kontrolowanego systemu operacyjnego (ustawienie domyślne) na włączone.

enable PME

Ustawienia funkcji Wake on – konfiguruje ustawienia wznawiania pracy na pakiecie Magic.

wake on settings

Aby włączyć funkcję Wake on LAN z stanem S3 (stan gotowości), upewnij się, że na karcie Zarządzanie energią sterownika sieci LAN wybrano opcję wznawiania pracy pakietu Magic .

wake on LAN from S3 state