Obsługiwane systemy operacyjne dla Płyta główna Intel® do stacji roboczych WX58BP

Dokumentacja

Kompatybilność

000008041

07-02-2020

Na tej stronie znajduje się Lista przetestowanych systemów operacyjnych dla Płyta główna Intel® do stacji roboczych WX58BP. Ta płyta robocza Intel nie obsługuje systemów operacyjnych, które nie są wymienione poniżej.

Okien

Windows 7 * 32-bit
Windows 7 * 64-bit
System Windows Vista * 32-bitowy
System Windows Vista * 64-bitowy
Windows * XP
Windows * XP 64-bit Edition

Windows Server * 2003 lub 2008

Płyta główna Intel® do stacji roboczych WX58BP nie obsługuje obecnie systemu Windows Server 2003 lub 2008. Nie istnieją plany udostępniania sterowników dla tych systemów operacyjnych.

Windows XP *

W przypadku technologii PCI Express * musisz użyć systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, który obsługuje technologię PCI Express.

System

W poniższej tabeli znajduje się lista wybranych systemów operacyjnych Linux * (tylko instalacja) na Płyta główna Intel® do stacji roboczych WX58BP.

Najważniejsze punkty

  • Nie podjęto żadnej próby testowania każdej dostępnej aplikacji peryferyjnej lub programowej.
  • Umieszczenie na liście nie powinno być uważane za potwierdzenie firmy Intel.

 

Rozdział Linux *

Wersja jądra

Instalacja systemu operacyjnego

Obsługa chipsetów

Obsługa sterowników grafiki

Obsługa sterowników audio

Obsługa sterowników sieci LAN

Obsługa sterowników pamięci masowej

RHEL * 5,3

2.6.18-126.el5

Przekazać

Macierzystego

N/a

Macierzystego

Macierzystego

Macierzystego

Ubuntu * 8,10

2.6.27-7 – rodzajowa

Przekazać

Macierzystego

N/a

Natywny1

Macierzystego

Macierzystego

SLES * 10 SP2

2.6.16.60-0.21-bigsmp

Przekazać

Macierzystego

N/a

Macierzystego

Potrzebny czynnik2

Macierzystego

Fedora * 102.6.27.5 -117. fc10. i686. PAEPASS1Macierzystego

N/a

Natywny3MacierzystegoMacierzystego

 

Notatki
  1. Wystąpił błąd podczas nagrywania dźwięku. Obejście polega na zakończeniu PulseAudio procesu, wykonując polecenie killall PulseAudio w oknie terminala.
  2. Wymaga sterowników sieci LAN SLES
  3. Wystąpił błąd podczas nagrywania dźwięku: arecord: pcm_read: 1489: odczyt błędu wejściowego/wyjściowego. Obejście polega na usunięciu PulseAudio przez wykonanie polecenia yum Remove PulseAudio w oknie terminala.

 

Firma Intel oferuje podstawowe informacje na temat instalowania kilku dystrybucji systemu Linux, takich jak Red Hat *, SUSE * i Ubuntu * na Płyty główne Intel® do komputerów desktop. Informacje w sieci Web są oparte na wynikach instalacji systemu operacyjnego wraz z domyślnymi ustawieniami i prostymi obejściami dla problemów instalacyjnych. Nie podjęto żadnej próby testu każdego dostępnego podsystemu lub aplikacji.

Informacje na temat zasobów pomocy technicznej systemu Linux są udostępniane w oparciu o system w zakresie braku dalszych obowiązków dotyczących rozwiązywania problemów zgłoszonych obsłudze klienta firmy Intel. Zasady pomocy technicznej dla systemu Linux poprzez telefon i wiadomość e-mail pozostają w mocy lub wzależności od lokalizacji.

Informacja dla systemu Linux *: Wszystkie informacje i oprogramowanie zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane klientom firmy Intel "tak jak są". Intel Corporation nie udziela żadnej wyrażonej wprost ani dorozumianej gwarancji i pasywów na korzystanie z tego dokumentu, oprogramowania i informacji zawartych w niniejszym dokumencie, a także nie udziela żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy, które mogą się pojawić w tym dokumencie lub oprogramowaniu, ani też firma Intel nie gwarantuje aktualizacji informacji lub oprogramowania w nim zawartych. Firma Intel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub oprogramowaniu w dowolnym czasie bez powiadomienia.