Intel® Matrix RAID Storage Manager 8. x – Przewodnik dla użytkowników serwerowych płyt głównych Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000008053

14-07-2017

Celem tego dokumentu jest umożliwienie użytkownikowi prawidłowego skonfigurowania i skonfigurowania systemu przy użyciu menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel®. Zawiera kroki związane z konfigurowaniem i konfiguracją, a także zwięzłe Omówienie funkcji menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel®.

Intel® macierz RAID Storage Manager 8. x — Przewodnik po użytkownikachicon
Nazwa pliku: 8_x_raid_ahci_users_manual. PDF
Rozmiar: 1 282 048 bajtów
Data: 2009 czerwca
Wersja pliku: 1,0

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*