Problemy z łącznością z Intel® Wireless Docking

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000008061

25-03-2019

Oto kilka czynności, które można sprawdzić, aby zwiększyć lub naprawić problemy związane z łącznością.

  • Upewnij się, że komputer znajduje się w zasięgu stacji dokującej. Maksymalny zasięg zapewnia dobrą łączność liniową – około 4 metry (1,5 metrów).
  • Upewnij się, że przepustowość jest wystarczająca, aby zapewnić dobrą łączność. Spróbuj wyłączyć jedno lub więcej urządzeń, aby sprawdzić, czy łączność nie została zwiększona. Następujące działania mogą zmniejszyć siłę połączenia:
    • Połączenie z monitorem o wysokiej rozdzielczości z wyświetlaczem 4K.
    • Kopiowanie dużych plików do zewnętrznych urządzeń pamięci masowej.
    • Dołączanie dużej liczby urządzeń, które jednocześnie przesyłają dane.

Podczas przechodzenia poza zakres stacji dokującej pojawia się słaby komunikat o błędzie połączenia. Przenieś bliżej stacji dokującej, aby ponownie nawiązać połączenie.

Skontaktuj się z producentem komputera , jeśli nadal występują problemy z łącznością z dockem Intel® Wireless.

Temat pokrewny
Komunikaty o błędach dla Intel® Wireless Docking