Przetestowana lista sprzętu i systemu operacyjnego dla Intel® RAID Controller RT3WB080

Dokumentacja

Kompatybilność

000008100

10-02-2020

Ten dokument zostanie zaktualizowany w miarę przeprowadzania dodatkowych testów lub do momentu, gdy Intel® RAID Controller RT3WB080 nie będzie już działać. Każde wydanie dokumentu będzie zawierać informacje z poprzednich wydań. Najnowsza wersja tego dokumentu została opublikowana w Internecie.

Firma Intel będzie obsługiwać ten kontroler RAID tylko wtedy, gdy zostanie użyty w systemie skonfigurowanym z płytami serwerowymi wymienionymi i skonfigurowanymi z wersjami oprogramowania sprzętowego RAID, systemu BIOS/Firmware i wersji systemu operacyjnego, które zostały pomyślnie przetestowane. Przeprowadzono gruntowne testy Intel® RAID Controller RT3WB080 z płytami serwerowymi Intel®, a także obudowy dysków Intel i urządzenia innych firm wymienione w niniejszym dokumencie. Nie ma praktycznego przetestowania Intel® RAID Controller RT3WB080 w każdej możliwej kombinacji płyty serwerowej, obudowy dysku, dysku twardego i urządzeń peryferyjnych. Przetestowano przykładowe kombinacje w celu uzyskania dodanej pewności w zakresie ich niezgodności, a wszystkie urządzenia wymienione w niniejszym dokumencie zostały przetestowane w jednej lub kilku konfiguracjach.

Zapoznaj się z płytami serwerowymi intel® i Intel® RAID Controller matrycą kompatybilności , aby ustalić kompatybilność pomiędzy płytami serwerowymi Intel i kontrolerami Intel RAID.

UwagaIntel® RAID Controller RT3WB080 przetestowała sprzętu i systemu operacyjnego zawiera załączniki z interfejsem SAS/SATA. RT3WB080 to kontroler RAID tylko SATA. Dysków twardych SAS nie można użyć z powodu tylko ograniczenia samego kontrolera w standardzie SATA.

Sprawdzona lista sprzętu i systemu operacyjnego (PDF)icon
Rozmiar: 397 KB
Data: maj 2013
Poprawka: 6,2

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*