Włączanie pamięci cache do zapisu dysku twardego w systemach Intel® Modular Serverowych

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000008121

05-09-2017

Czy możesz udostępnić mi informacje na temat pamięci cache do zapisu dysku twardego?

Każdy fizyczny dysk twardy w obudowie posiada pamięć prepłycie. Pamięć cache zwykle zwiększa wydajność I/O dysku, działając jako szybki bufor danych podczas dużych operacji odczytu i zapisu.

Ustawienie w całej obudowie oznacza, że wszystkie buforowane pamięć cache z możliwością zapisu są włączone lub wszystkie są wyłączone.

Pamięć cache zapisu dysku z kopią zapasową jest domyślnie wyłączona, ponieważ występują pewne zagrożenia. W przypadku nagłej utraty energii w obudowie, wszystkie dyski twarde wystają się natychmiast zasilane. Jeśli w pamięci cache znajdują się dane czekające na zapisanie na dysku, zostałyby one utracone i nieodwracalnie. Aby uniknąć takiej sytuacji, możesz podać w obudowie zapasową moc (np. zasilacz awaryjny UPS). Źródło mocy kopii zapasowych powinno być zdolne i skonfigurowane do uruchamiania, wyzwolenia zamykania każdego serwera w obudowie.

Pamięć cache do zapisu dysku twardego to pamięć cache na pojedynczym dysku twardym, co może zwiększyć wydajność dysku. Pamięć cache jest włączona globalnie, dzięki czemu wszystkie dyski fizyczne w obudowie są włączone lub wyłączone przy użyciu tej wartości. Czynniki ryzyka są skojarzone z pamięcią cache włączoną w czasie, gdy dane w pamięci cache mogą nie być prawidłowo zapisane na dysku, chyba że zasilacz awaryjny jest podłączony do Intel® Modular Server. Bez zasilacza UPS z włączonym dyskiem twardym Write Cache, użytkownicy mogą napotkać uszkodzenie danych lub utracić je, jeśli główna moc zawiedzie. Zasilacz UPS gwarantuje, że wszystkie dane znajdujące się w pamięci cache zostaną zapisane na dysku przed zamknięciem serwerów.


Jak włączyć pamięć cache zapisu dysku twardego w systemie Intel® Modular Server?

  1. Zaloguj się w programie Intel® Modular Server System MFSYS25/MFSYS35 przy użyciu przeglądarki GUI.
  2. Z menu drzewa nawigacji po lewej stronie, rozwiń Ustawienia.
  3. W obszarze Ustawienia wybierz opcję pamięć masowa.
  4. Po prawej stronie, w obszarze Opcje buforowania, w menu rozwijanym wybierz opcję Włącz.
  5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Ten zrzut ekranu przedstawia tę procedurę:

Screenshot of drop down menu under caching options.