Niezgodny błąd systemu operacyjnego podczas instalacji menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000008128

05-09-2017

Menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel® otrzymuje błąd "niezgodny system operacyjny" podczas instalacji na Intel® Server Board z serii S3000 z systemem Windows Server 2008 R2 *.

Menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel® musi zostać zainstalowana w trybie zgodności.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny instalatora i wybierz polecenie "właściwości".

  2. Wybierz kartę "zgodność" i zaznacz pole w obszarze Tryb zgodności "Uruchom ten program w trybie zgodności dla:"

  3. Wybierz system operacyjny z listy rozwijanej.

    WinISO-5.3.exe properties

  4. Kliknij przycisk "Zastosuj" i "OK", aby zapisać zmiany.

  5. Uruchom plik wykonywalny Instalatora.