Przetestowana lista sprzętu i systemu operacyjnego dla Intel® RAID Controller SASUC8I

Dokumentacja

Kompatybilność

000008195

30-06-2017

Ten dokument zostanie zaktualizowany w miarę przeprowadzania dodatkowych testów lub do momentu, gdy Intel® RAID Controller SASUC8I nie będzie już działać. Każde wydanie dokumentu będzie zawierać informacje z poprzednich wydań. Najnowsza wersja tego dokumentu została opublikowana w Internecie.

Firma Intel będzie obsługiwać ten kontroler RAID tylko wtedy, gdy zostanie użyty w systemie skonfigurowanym z wymienionymi płytami serwerowymi i skonfigurowany przy użyciu oprogramowania firmware RAID, systemu BIOS/oprogramowania firmware i wersji systemu operacyjnego, które zostały pomyślnie przetestowane. Przeprowadzono gruntowne testy Intel® RAID Controller SASUC8I z płytami serwerowymi Intel®, a także obudowy dysków Intel i urządzenia innych firm wymienione w niniejszym dokumencie. Nie ma praktycznego przetestowania Intel® RAID Controller SASUC8I w każdej możliwej kombinacji płyty serwerowej, obudowy dysku, dysku twardego i urządzeń peryferyjnych. Przetestowano przykładowe kombinacje w celu uzyskania dodanej pewności w zakresie ich niezgodności, a wszystkie urządzenia wymienione w niniejszym dokumencie zostały przetestowane w jednej lub kilku konfiguracjach.

Zapoznaj się z płytami serwerowymi intel® i Intel® RAID Controller matrycą kompatybilności , aby ustalić kompatybilność pomiędzy płytami serwerowymi Intel® i kontrolerami Intel® RAID.

Przetestowane urządzenia i lista systemu operacyjnego [PDF]icon
Nazwa pliku: SASUC8I_THOL_5_0. PDF
Rozmiar: 126 780 bajtów
Data: 2009 października
Poprawka do pliku: 5.0 >

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*