System Windows * nie może utworzyć lub wykryć partycji

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000008199

29-01-2020

Co widzę?

System Windows * nie może utworzyć partycji lub wykryć istniejącego dysku w przypadku korzystania z kontrolera RAID LSI *.

Dlaczego to widzę?

Wolumin RAID jest wykrywany po załadowaniu sterowników z dysku flash USB, ale nie można utworzyć lub wykryć partycji.

Ten błąd występuje: Instalator nie może utworzyć nowej partycji lub zlokalizować istniejącej partycji

Ten błąd występuje tylko wtedy, gdy dyski twarde są ustawione na RAID w systemie BIOS przy użyciu wbudowanej płyty RAID LSI *. Ten błąd nie występuje, gdy dyski twarde są ustawione na IDE w systemie BIOS. System operacyjny próbuje utworzyć partycję na wymiennym urządzeniu podłączonym do kontrolera RAID LSI *, a nie w woluminie RAID.

Ten błąd występuje w przypadku, gdy wolumin RAID nie jest częścią opcji rozruchu. Próbujemy zainstalować system operacyjny z rozruchowego dysku USB, ponieważ port USB zastępuje priorytet rozruchowy. Może to być również potwierdzone komunikatem w trakcie rozruchu, aby 0 VD był obsługiwany przez BIOS.

Jak rozwiązać ten problem

Uruchom z instalacyjnego dysku CD lub startowego dysku USB systemu Windows *. Podłącz urządzenia wymienne, rozruchowy port USB i (dysk flash USB, dyskietka itp.) zawierające sterowniki RAID i przeprowadź ponowny rozruch komputera w konfiguracji systemu BIOS.

  1. Sprawdź priorytet rozruchowy, może brakować woluminu RAID, a port USB ma priorytet rozruchowy.
  2. Jeśli tak, Zmień kolejność dysku twardego z dysku pióra na wolumin RAID.
  3. Po wprowadzeniu zmian w systemie BIOS komputera przez naciśnięcie przycisku F10.
  4. Podczas rozruchu powinieneś uzyskać wiadomość 1 VD z obsługą systemu BIOS.
  5. Naciśnij przycisk F6, aby ręcznie wybrać rozruchowy port USB w celu załadowania instalacji systemu operacyjnego podczas rozruchu.
  6. Po wyświetleniu sterownika ładowania Podłącz urządzenie wymienne zawierające sterowniki RAID.
  7. Po załadowaniu sterownika Odłącz urządzenie wymienne zawierające sterowniki RAID.
  8. Wolumin RAID powinien zostać wykryty i powinno być możliwe wykonanie instalacji partycji i systemu operacyjnego.
UwagaTen błąd może również wystąpić w przypadku, gdy system ma zainstalowane czytniki kart multimedialnych. Wyłącz tę opcję w systemie BIOS lub odłącz czytnik od płyty głównej.

 

Temat pokrewny
Komunikat o błędzie: nie można zainstalować systemu Windows na tym dysku