Przetestowana lista sprzętu i systemu operacyjnego dla kontrolerów Intel® RAID RS2WG160 i RS2SG244

Dokumentacja

Kompatybilność

000008217

27-06-2017

Ten dokument zostanie zaktualizowany w trakcie przeprowadzania dodatkowych testów lub do momentu, gdy kontrolery Intel® RAID i RS2SG244 nie będą już działać. Każde wydanie dokumentu będzie zawierać informacje z poprzednich wydań. Najnowsza wersja tego dokumentu została opublikowana w Internecie.

Firma Intel będzie obsługiwać te kontrolery RAID tylko wtedy, gdy zostaną użyte w systemie skonfigurowanym z płytami serwerowymi wymienionymi i skonfigurowanymi z wersjami oprogramowania sprzętowego RAID, systemu BIOS/Firmware i wersji systemu operacyjnego, które zostały pomyślnie przetestowane. Przeprowadzono gruntowne testy kontrolerów RAID Intel RS2WG160 i RS2SWG244 z płytami serwerowymi Intel®, z obudowami Intel® Drive oraz z urządzeniami innych firm wymienionymi w niniejszym dokumencie. Nie ma praktycznego przetestowania kontrolerów Intel® RAID RS2WG160 i RS2SG244 w każdej z możliwych kombinacji płyt serwerowych, obudowy dysku, dysku twardego i urządzeń peryferyjnych. Przetestowano kombinacje próbek w celu uzyskania dodanego zaufania do ich wzajemnej kompatybilności, a wszystkie urządzenia wymienione w niniejszym dokumencie zostały przetestowane w jednej lub kilku konfiguracjach.

Zapoznaj się z płytami serwerowymi intel® i Intel® RAID Controller matrycą kompatybilności , aby ustalić kompatybilność pomiędzy płytami serwerowymi Intel® i kontrolerami Intel® RAID.

Sprawdzona lista sprzętu i systemu operacyjnego (PDF)icon
Rozmiar: 473 KB
Data: listopad 2013
Wersja pliku: 1,3

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*