Alerty e-mail mogą nie być dostarczane od Intel® Modular Server

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000008223

05-09-2017

Opis
Alerty E-mail mogą nie być dostarczane z Intel® Modular Server w przypadku korzystania z programu Microsoft * Exchange.

Rozwiązanie
Zezwalaj na "użytkowników anonimowych" w

Microsoft Exchange | Konfiguracja serwera | Transport centralny | Grupy uprawnień

Microsoft Exchange Server Configuration