Roczna ograniczona gwarancja na koprocesor Intel® Xeon Phi™

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000008236

29-07-2019