Dodaj dysk zastępczy w celu uruchomienia RAID Rebuild dla Podstawowy system pamięci masowej Intel® SS4000-E

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000008259

30-10-2017

Po wymianie uszkodzonego dysku na nowy dysk musisz dodać nowy dysk, aby uruchomić rekonstrukcję RAID.

Po zainstalowaniu nowego dysku po około 15 sekundach nowy dysk pojawi się w oknie powiadomień o zmianach dysku jako Nowy dysk. Ten ekran znajduje się w konsoli sieci Web w polu bieżące dyski . Bieżący stan tablicy RAID jest zanotowany w pogorszeniu nad polem poprzednie dyski .

Kontynuuj, zaznaczając opcję Dodaj nowy dysk w dolnej części ekranu powiadomień o zmianach dysku .

Disk Change Notification

Nowy dysk zostanie wyświetlony jako jedyna dyskietka na ekranie Dodaj nowy dysk . Wybierz przycisk Dodaj , aby dodać ten dysk do macierzy.

Add New Disk

Po krótkim czasie otrzymujesz ekran Advanced: disks . Stan nowego dysku jest pokazywany w trakcie odbudowywania. Dioda LED dysku przeprowadziła migotanie żółte, wskazujące na działanie funkcji odbudowywania.

Advanced Disks

Ekran Zaawansowane: dyski odświeża się automatycznie, wskazując procent stanu odzyskiwania i przybliżony czas, aż do zakończenia nad polem listy dyski .

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów z podstawowy system pamięci masowej Intel® SS4000-E.