Instalacja może zostać zatrzymana podczas instalowania programu VMware * 4,0 Update 1 w systemie Windows 7 * dla serwerowych płyt głównych Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000008319

05-09-2017

Instalacja VMware * 4,0 Update 1 może zostać zatrzymana na ekranie wyboru partycji dysku w konsoli usług.

ESX 4.0

Z powodu konfliktu między Intel® VT dla kierowanych operacji I/O i systemu operacyjnego, Intel® VT dla kierowanych operacji we/wy musi być wyłączona w systemie BIOS w trakcie instalacji programu VMware * 4,0 Update 1. Po instalacji Intel® VT na potrzeby kierowania I/O można ponownie włączyć.

  1. Zaktualizuj Intel® Server Board S3420GPLC systemu BIOS do najnowszej dostępnej wersji (przynajmniej 40)
  2. Wyłącz Intel® VT dla ukierunkowanych operacji we/wy w systemie BIOS:
    > Zaawansowanej konfiguracji procesora > Intel® VT dla ukierunkowanych operacji we/wy
  3. Zainstaluj oprogramowanie VMware * 4,0 Update 1
  4. Jeśli jest używany Intel® VT ukierunkowane operacje we/wy, włącz je ponownie w systemie BIOS.