TA-1001-1: niedokładne odczyty temperatury otoczenia w przypadku produktów pamięci System serwerowy Intel® masowej R2000GZ/GL

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000008330

16-07-2017